Skip to content

Shromáždění odhodlání v různých odvětvích

Pchjongjang 28. února čučche 110 (2021) (KCNA) – V odezvě na naléhavou výzvu dělnické třídy Metalurgického komplexu Hwanghe se v různých odvětvích a jednotkách národního hospodářství konala shromáždění odhodlání kolektivů pro důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu.

Na shromážděních byla nejprve přečtena výzva dělnické třídy komplexu k pracujícím celé země. Příslušní funkcionáři poté přednesli letošní bojové cíle přidělené jejich jednotkám. Následovaly projevy odhodlání. Řečníci vyjádřili odhodlání provést rozhodné novátorství v postoji a způsobu práce a neústupně a vytrvale pracovat pro uvedení do pořádku a posílení hospodářství. Zavázali se k bezchybnému splnění vznešených bojových cílů a vyjádřili své odhodlání přinést bezpříkladné inovace v boji za uskutečnění dalekosáhlého plánu naší strany.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp