Skip to content

Soudruzi Pak Pong Džu a Kim Če Rjong zkontrolovali Jižní Hamgjong a Jižní Hwanghe

Pchjongjang, 11. května čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Pak Pong Džu se na místě seznámil se situací různých odvětví provincie Jižní Hamgjong.

Při kontrole Hungnamského hnojivového komplexu zdůraznil opatření zaměřená na soustředění veškerého úsilí na projekt rozšíření jeho kapacity, intenzivní a kvalitní opravy zařízení, plnění úkolů výroby hnojiv a urychlení několika stavebních projektů.

 

Ve vinalonovém komplexu “8. února” a Rjongsongském strojírenském komplexu se podrobně seznámil se situací výroby a poznamenal, že by měla být zvýšena výroba vinylchloridu a urychlena výroba základního vybavení a věnováno úsilí zajištění pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

Terénní porady zdůraznily, že ve všech jednotkách by měly být vědecko-technické úspěchy neustále násobeny duchem soběstačnosti a mělo by být dosaženo maximálního výkonu pečlivým přizpůsobením řízení v souladu se skutečnými podmínkami.

Během prohlídky nového procesu výroby soli v Solivárně Kwangmjongsong soudruh Pak Pong Džu projednal opatření k dalšímu zvýšení ekonomické účinnosti výroby soli a důslednému dodržování provozních předpisů ve výrobě.

 

 

Pchjongjang, 10. května čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, člen Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Če Rjong si prohlédl různá místa dokončené druhé fáze výstavby vodních kanálů v provincii Jižní Hwanghe.

Po výstavbě první etapy zavlažovacích kanálů v provincii Jižní Hwanghe byla úspěšně dokončena výstavba druhé etapy, což umožnilo zajistit dostatek vody pro zavlažování okresů Čchongdan, Pongčchon, Kangrjong a Ongdžin a nově  zúrodněná slaniska Rjongmedo a položit pevný základ pro zvýšení produkce obilí v provincii.

Doprovázel ho místopředseda vlády a ministr zemědělství soudruh soudruh Ko In Ho a funkcionáři provincie a ústředního velení výstavby zavlažovacích kanálů a souvisejících oblastí.

Soudruh Kim Če Rjong se při prohlídce přehrady Pongčchonho a dalších míst konkrétně seznámil se situací po dokončení výstavby druhé fáze zavlažovacích kanálů v provincii Jižní Hwanghe a poblahopřál budovatelům kanálů, kteří projevili revolučního ducha soběstačnosti, bojového ducha a oddaného boje proti obtížím a dosáhli skvělých výsledků v boji za plnění pokynů vůdců a obranu politiky strany, a tak učinili velký krok při provádění rozhodnutí 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Uvedl, že funkcionáři a budovatelé musí dokonale plnit úkoly budování nových zařízení na základě úspěchů a zkušeností získaných při stavbě zavlažovacích kanálů v provincii Jižní Hwanghe. Během inspekce byla na místě přijata opatření za účelem pečlivé správy kanálů na základě vědy a techniky, aby prakticky přispěly k zemědělské produkci provincie.

Soudruh Kim Če Rjong zdůraznil, že funkcionáři a pracující lid provincie Jižní Hwanghe, majíce na paměti záměr strany, která definovala zemědělskou frontu jako přední frontu čelního útoku, by měli zajistit, aby zavlažovací systém měl velký účinek, a silněji rozfoukat mocný plamen vědeckého zemědělství a sklizní a oslavit úspěchem ve zvýšení produkce obilí letošní významný rok 75. výročí založení Korejské strany práce.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp