Skip to content

Všestranně upevněme ideově-kulturní pozice

Pchjongjang, 26. května čučche 109 (2020) (KCNA) – 26. května deník Rodong sinmun (Noviny práce) v autorské stati zdůrazňuje nezbytnost upevnění ideově-kulturních pozic jako důležitý požadavek pro dosažení vítězství při frontálním průlomu.

Současný čelní průlom je hodnotným bojem za otevření nové široké cesty socialistické výstavby pod vysoko vztyčeným praporem soběstačnosti a zároveň představuje velký ideologický boj za všestranné upevnění našich revolučních a třídních pozic.

 

Tam, kde vládnou revoluční myšlenky a kultura, se plně projevuje duch nezávislosti a soběstačnosti a vznikají zázračné úspěchy a novátorství, obdivované národy světa.

Výzvy a obtíže, které brání našemu revolučnímu pokroku, existují nejen v hospodářské oblasti. Čím dál tím zlomyslnější jsou snahy imperialistů o ideologickou a kulturní expanzi, pokoušející se ochromit revoluční a třídní vědomí našeho lidu, podkopat základy našeho socialistického systému a tím nás rozložit zevnitř. Ústupky v ideově-kulturní výstavbě vedou k nezvratným důsledkům.

 

 

Naše strana, jež nastolila myšlenku provedení čelního průlomu na historickém 5. plénu 7. Ústředního výboru, zdůraznila potřebu zahájení intenzivního boje za překonání antisocialistických a nesocialistických jevů a upevnění zdravé morálně-mravní disciplíny v celé společnosti.

Úspěchy při všestranném posilování našich vnitřních hybných sil a vytváření socialistické civilizace závisí na boji za upevnění ideově-kulturních pozic.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Ilustrační snímky Vydavatelství cizojazyčné literatury, http://www.korean-books.com.kp