Skip to content

Nejpřísnější protiepidemická opatření k zabránění proniknutí koronaviru

Pchjongjang, 13. března čučche 109 (2020) (KCNA) – V duchu rozšířeného zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce se intenzita státní protiepidemické práce v naší zemi každým dnem zvyšuje, aby se zabránilo proniknutí COVID-19.

Posílena je kontrola a karanténa zboží dováženého do země přes hranice a námořní přístavy. V kontrolních a karanténních jednotkách středisek a provincií různých instancí jsou vagóny, lodě a zboží důkladně kontrolovány a dezinfikovány, jsou ponechány v přirozeném stavu po dobu 10 dní na izolovaných místech a poté předány příslušným jednotkám v určeném pořadí a režimu.

 

Současně se ještě přísněji prosazují státní protiepidemická opatření. Pouze dle nařízení Ústředního nouzového protiepidemiologického velení jsou cizinci, navrátilci ze zahraničí, jejich kontakty a další pracovníci pod lékařským dohledem uvolňováni z karantény. Dále je posílena izolace a lékařské sledování cizinců, kteří vstoupili do naší země, a propuštěno z karantény bylo více než 70 lidí, kteří nevykazovali podezřelé příznaky. V provincii Severní Pchjongan bylo propuštěno více než 990 lidí a v provincii Jižní Pchjongan více než 720 osob.

Pracovníci stranických a vládních orgánů, organizací pracujících a oblasti zdravotnictví a protiepidemické kontroly na různých místech dále posilují sanitární propagandu o globální situaci šíření epidemie a preventivních a léčebných opatřeních tak, aby všechen lid byl stále ostražitý, nikoli uklidněný tím, že naše země dosud nemá žádný případ COVID-19.

 

 

Na různých místech jsou přijímána významná opatření, aby se zabránilo virové epidemii. V provincii Severní Pchjongan za účelem přísného provádění celostátních protiepidemických opatření nejvyšší úrovně udržují a posilují systém důkladných překážek a bariér, dohledu a komunikace v příhraničním regionu a na druhou stranu denně produkují velké množství dezinfekčního prostředku pro důkladnou dezinfekci.
Nedávno bylo v provinčních jednotkách vyrobeno několik set tisíc sanitárních a protiepidemických výrobků a léčivých přípravků, které byly dodány obyvatelstvu.
Zaměstnanci jednotek různých úrovní v provincii Čagang připravili zařízení pro testování kvality vody a kontrolu kolejových vozidel a přispěli k dalšímu posílení materiálně technické základny sanitární a epidemiologické práce.

Provinční a městské instituce v provincii Jižní Pchjongan poskytly velké množství pohonných hmot, generátorů na výrobu elektřiny, potravin, přikrývek a matrací, vedlejších poživatin atd. a několikrát je zaslaly provinčním, městským a okresním protiepidemickým stanicím a karanténním místům.

Hygienické a protiepidemické stanice a orgány veřejného zdravotnictví v provincii Jižní Hwanghe samy vybudovaly výrobní základnu antiseptických léků a uspokojily potřebu a rovněž přijímají opatření k odpovídajícímu poskytování léků a zdravotnického materiálu, včetně ochranných oděvů, ochranných brýlí a přezůvek.

V provinciích Severní Hwanghe, Kangwon, Rjanggang a na dalších místech se také aktivně pracuje na dodávce materiálů v souladu s požadavkem na celonárodní protiepidemický boj.

 

 

Podle zpráv dosáhl počet případů COVID-19 v jižní Koreji 13. března v 0:00 čísla 7 979, což představuje nárůst o 110 případů během 24 hodin.

Epidemie si v jižní Koreji vyžádala 70 mrtvých.

Vzhledem k tomu, že škody způsobené COVID-19 se v jižní Koreji zvyšují, ministerstvo obrany USA se rozhodlo omezit přesun amerických jednotek a jejich rodin do jižní Koreje po dobu 60 dnů od 13. března.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp