Skip to content

Více než 1300 mladých lidí dobrovolně odešlo do obtížných odvětví národního hospodářství

Pchjongjang 19. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Od skončení 8. sjezdu Korejské strany práce odešlo v celostátním meřítku více než 1300 mladých mužů a žen dobrovolně do obtížných a pracovně náročných odvětví národního hospodářství včetně průmyslových odvětví metalurgie, uhelného a těžebního průmyslu a na venkov. V čele jsou funkcionáři Svazu mládeže.

Bývalý pracovník provinčního výboru Svazu mládeže v Severním Pchjonganu Kim Jong Min dobrovolně odešel do pracovního kolektivu mládeže zemědělského družstva Tean v okrese Tegwan, svém rodiště, v souladu se vznešeným plánem váženého soudruha Kim Čong Una uspokojivě vyřešit problém potravin a výživy pro lid.

Pracovnice okresního výboru Svazu mládeže v Onsongu v provincii Severní Hamgjong Pak Song Rim dobrovolně odešla do provozovny nejzaostalejší farmy v okrese.

 

 

Jejich dobré skutky hluboce pohnuly vším lidem a roznítily plameny věrnosti a vlastenectví v srdcích nesčetných mladých mužů a žen.

V provincii Jižní Hwanghe se více než 260 mladých mužů a žen dobrovolně přihlásilo do zemědělských družstev a provinčních úderných brigád mládeže a mladí muži a ženy z provincií Severní Hamgjong a Severní Pchjongan nastoupili do hlavních továren a podniků, uhelných a rudných dolů a vesnic.

Více než 80 mladých lidí z provincie Čagang se také s nadšením zapojilo do provinční úderné brigády mládeže, aby sehráli významnou úlohu k přeměně provincie v socialistický ráj.

Počet spolehlivých mladých dobrovolníků, směřujících do obtížných odvětví národního hospodářství, stále roste.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp