Skip to content

Otevřený dotazník lidskoprávním intrikánům

Pchjongjang, 31. prosince čučche 107 (2018) (KCNA) – Korejská společnost pro studium lidských práv v otevřeném dotazníku, zveřejněném 30. prosince, poznamenala, že došlo ke znatelné změně v tomto roce 2018 ve světovém politickém trendu a zejména na Korejském poloostrově a v regionu se zvedl teplý vánek míru, který upoutal pozornost a naději všeho lidu.

Společnost v dotazníku uvedla, že svět se úžasně změnil, ale navzdory tomu se vůbec nezměnil odporný a hloupý plán potlačení KLDR ze strany Spojených států a jeho satelitů.

 

Společnost poznamenala, že nedávno na zasedání Valného shromáždění OSN Spojené státy americké a v jejich satelity, hovoříce o jakémsi “rozsáhlém a závažném porušování lidských práv” a “vyšetřování odpovědnosti”, znovu sestavily takzvaný “návrh usnesení o porušování lidských práv v severní Koreji”, smrtelnou urážku důstojnosti a řádu naší republiky.

Korejská společnost pro studium lidských práv poslala následující otázky jménem korejského lidu a svědomí lidstva Spojeným státům a jejich vazalům, kteří zuřivě převracejí pravdu a lež, a OSN, která odhodila mezinárodní spravedlnost a nestrannost a slouží jako hlasovací stroj USA:

 

 

1. Existuje na světě země, kde mají lidé politickou svobodu a demokratická práva jako páni společnosti, jako v naší zemi?

Rádi bychom se zeptali pomlouvačů, zda někdy slyšeli o takových politických pojmech, jako je politika založená na lidu na prvním místě, politika respektu a lásky k lidu a heslo považovat zájmy lidu za prioritu, absolutně jej podporovat, a bezvýhradné, oddané úsilí pro dobro lidu.

 

 

2. Ve které zemi s výjimkou naší republiky neexistují nezaměstnaní nebo tuláci?

Rádi bychom se zeptali zaslepených: je skutečně těžké uvěřit, že na světě existuje taková země, ve které se všichni pracující lidé, kteří nevědí, co je to slovo “nezaměstnanost” a obavy o práci, těší tvůrčímu pracovnímu životu?

 

 

3. Dokážete si představit takovou sociální politiku jako bezplatné vzdělávání, bezplatnou zdravotní péči a bezplatné poskytování bytů státem, které zajišťuje naše republika svému lidu?

Naše republika jako jediná mezi mnoha zeměmi světa na účet státu staví byty a dává je lidem zdarma. Je skutečně tak hrozné, že obyčejní pracující, jako jsou dělníci, rolníci, učitelé, výzkumní pracovníci a úředníci, žijí v moderních bytech na ulici Rjomjong, na ulici vědců Mire a dalších, zcela bezplatně? Možná, že se všichni tak bojíte toho, že bezdomovci schoulení v metru a staničních čekárnách v New Yorku a Washingtonu poznají takový fantastický příběh, který se již v naší zemi uskutečnil.

 

 

4. Slyšeli jste někdy, že existuje země, která mění všechny členy společnosti na civilizované a tvůrčí bytosti pod heslem zlepšování znalostí všeho lidu na úroveň vědeckého a technického personálu?

USA a západní země, v nichž zdravou mysl a těla lidí poškozuje dekadentní životní styl, včetně misantropie, ponižování, násilí, pornografie a demoralizace, a vedou je do propasti nevědomosti, by si měly uvědomit, v jakém světě žijí, zda slunečném nebo temném, zda v civilizovaném nebo barbarském, než začnou mluvit o něčích “lidských právech”.

 

 

5. Dokážete ukázat na mapě světa květinovou zahradu lásky k člověku podobnou naší republice?

Bylo by lepší, kdyby se USA pokusily umýt si svou špinavou tvář předtím, než začnou urážet ostatní.

 

 

6. Není načase, aby nepřátelské síly pod vedením USA a OSN odhodily starý buben povyku o “lidských právech” proti KLDR?

Proč USA odmítají odhodit minulé předsudky a nepřátelství i dnes, po zveřejnění společného prohlášení KLDR a USA ze Singapuru?

Do kdy OSN zůstane loutkou amerického impéria, zbavenou mezinárodní spravedlnosti a nestrannosti, a bude se uchylovat k povyku o “lidských právech” proti KLDR, nepříliš vzdálenému státem podporovanému terorismu?

Ze lži dělá pravdu a z temnoty světlo.

Bez ohledu na všechny druhy lží a podvodů, intrik a spiknutí ve světě nic nemůže zakrýt skvělou skutečnost naší republiky, kde si lidé jako skuteční páni státu a společnosti užívají skutečná lidská práva na nejvyšší úrovni, a nikdo nemůže zablokovat jasnou cestu naší republiky – země lidu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp