Skip to content

Prohlášení k hanebným útokům imperialistů USA a jejich nohsledů proti KLDR

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche jsou rozhořčeny stupňováním nepřátelských činů imperialistů USA a jejich nohsledů proti Korejské lidově demokratické republice, která je trnem v oku svým nepřátelům jako důstojný nezávislý socialistický stát.

Američtí imperialisté nesplnili žádný ze slibů, který učinili při jednání s nejvyšším vedením KLDR, a neustálým tlakem na jednostranné odzbrojení a lpěním na nezákonných sankcích nadlouho zmařili úsilí všech pokrokových lidí z celé Koreje i zahraničí po spravedlivém míru na Korejském poloostrově a nezávislém mírovém znovusjednocení.

Jihokorejské orgány po krátkém období přetvářky znovu vystupují jako věrná loutková klika svých amerických pánů a provádějí s jejich okupačními žoldáky další provokativní společná vojenská cvičení zaměřená proti krajanům.

V této vyostřené mezinárodní a mezikorejské situaci se reakční vládci Malajsie dopustili neodpustitelného zločinu křivého obvinění občana KLDR a jeho vydání americkým imperialistům v rozporu se zásadami mezinárodního práva. Tím se projevili jako nesvéprávná chátra patolízalů USA a způsobili přerušení diplomatických vztahů mezi Malajsií a KLDR.

Ke štvavé kampani proti korejskému i mezinárodnímu socialismu se připojují různí hanební křiklouni i v naší zemi, jejíž nezávislost je dnes zcela formální a skutečná lidská práva a svobody jsou potlačeny nelidským vykořisťovatelským systémem.

Naše organizace rozhodně podporují stanoviska KLDR k aktuálním provokacím nepřátelských sil, vyjádřená tiskovými prohlášeními 15. – 19. března. Imperialisté USA nemají jiný cíl než ovládnout celou Koreu, zotročit její lid a rabovat její přírodní zdroje. Stejně naložili s bývalými socialistickými státy, které se daly zlákat jejich lživou propagandou o „svobodě a demokracii“. Za obrovské lidské a materiální škody způsobené Koreji v nespravedlivé dobyvačné válce se nikdy neomluvili, natož aby se snažili je odčinit.

Socialistická Korea nepatří a nebude patřit k těm, kdo se nechali imperialisty a jejich posluhovači oklamat.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

V Praze dne 20. 3. 2021