Skip to content

Viac mliečnych výrobkov pre deti

Poľnohospodárske družstvo Undžong v okrese Pongsan v provincii Severné Hwanghe je jedným z podnikov, ktoré dodávajú mliečne výrobky do materských škôl a jaslí v meste Sariwon. Družstvo má pre svoju polohu v kopcovitom prostredí s vhodnou teplotou a slnečným svitom priaznivé podmienky pre pasenie kôz. Je obzvlášť vhodné na výrobu mlieka a mäsa, pretože tu nie je žiadne znečistenie.

Obdobie od mája do septembra je každoročne pre družstvo najrušnejším, pretože vtedy sa vykonáva najviac práce: pasenie, spracovanie mlieka, liahnutie kozliatok atď. Pracovníci poľnohospodárskeho družstva pasú dobytok cyklickým spôsobom na desiatkach hektárov umelých a prírodných pasienkov, organizujú výrobu kŕmnych zmesí s vysokým obsahom bielkovín a tým zvyšujú hmotnosť kôz. Energicky pracujú na rozšírení výrobnej základne aklimatizáciou nových produktívnych plemien kôz.

Produkcia mlieka na jednu kozu dosahuje v priemere 1,5 až 2 kg za deň, maximum je 3 kg. Kozie mlieko z odštepných fariem sa spracováva v spracovateľskom závode, ktorý ho následne dodáva do príslušných oblastí.

Poľnohospodárske družstvo teraz vyvíja úsilie pre dokončenie technológie výroby sušeného mlieka s cieľom dodať deťom v zime kvalitné mliečne výrobky, ako aj pre štúdium a implementáciu rozšírenej metódy dojenia kôz s cieľom zvýšiť výrobu mliečnych výrobkov pri zachovaní dobrého zdravotného stavu kôz aj v období rozmnožovania.

“Nie je možné zvýšiť produkciu mlieka v období rozmnožovania, ako sme si predtým mysleli,” povedal predseda predstavenstva družstva súdruh Čo Čchol Song. “Radosť z tvorenia je oveľa väčšia ako radosť z užívania. Štát chce deťom poskytnúť viac mliečnych výrobkov. To znamená, že budeme pokračovať vo zvyšovaní výroby.”

Nenara (Naša vlasť) – naenara.com.kp