Skip to content

Otcovská láska k lidu povodněmi postižené oblasti Unpcha

Pchjongjang, 10. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Velká láskyplná péče velkého otce, který upřednostňuje bezpečnost života a štěstí lidu a ničeho pro lid nešetří, dosáhla obyvatelstvo povodněmi postižené oblasti okresu Unpcha.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un navštívil obec Tečchong-ri v okrese Unpcha, která utrpěla neočekávanou přírodní katastrofou, a na nebezpečném místě poškozeném silnými povodněmi přijal řadu opatření, aby rychle stabilizoval život obyvatel. V rámci těchto opatření s velkou láskou přikázal přidělit zrno z rezervy předsedy Komise pro státní záležitosti a poslat je obyvatelstvu oblasti zpustošené povodněmi.

Ráno 9. srpna dorazily do okresu Unpcha kamiony s obilím.

 

V okresním centru se uskutečnilo shromáždění k předání obilí, odrážející péči váženého soudruha nejvyššího vůdce o obyvatele Tečchong-ri v okrese Unpcha v provincii Severní Hwanghe. Shromáždění se zúčastnili funkcionáři a pracující okresu a obce.

Z pověření váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una přednesl projev člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Ri Il Hwan. Řekl, že vážený soudruh nejvyšší vůdce, který přijal zprávu o záplavě mnoha obytných budov v okrese Unpcha, byl první, kdo přijel do postižené oblasti, a s bolestí v srdci z neštěstí obyvatel, kteří ztratili své domovy a majetek, se postaral o to, aby se život obyvatel co nejdříve stabilizoval.

Pokračoval, že vážený soudruh nejvyšší vůdce nemohl najít žádnou útěchu, celou noc zůstal vzhůru a brzy ráno znovu navštívil různá místa v Tečchong-ri navzdory strmé blátivé silnici a zorganizoval velkolepý plán postavení příkladných obytných budov v nejkratším možném čase.

Zdůraznil, že díky horoucí lásce a srdečné péči váženého soudruha nejvyššího vůdce se jistě nepřízeň brzy změní ve štěstí a nové domy a vesnice, které budou příkladně postaveny, budou přetékat štěstím a radostí.

 

 

Poté následovaly projevy. Řečníci zmínili potěšení ze dne, kdy se setkali se slzami v očích s váženým maršálem, který osobně řídil automobil do vesnice. Obdivovali váženého maršála jako milovaného otce a slunce života lidu, který považuje neštěstí lidu za svou největší bolest a ničeho nelituje, aby lidu pomohl neštěstí překonat.

Zdůraznili, že díky hluboké láskyplné péči váženého maršála změní oblast Tečchong-ri v dobrou zemi se zdvojnásobeným úsilím a jasně ukáží světu skutečnost, že veškeré požehnání přijde, když budou důvěřovat pouze maršálovi a následovat ho, s dobrou sklizní na obnovené úrodné zemi.

Obyvatelé zasažené oblasti, kteří obdrželi zrno lásky zaslané váženým soudruhem nejvyšším vůdcem, se slzami dojetí se klaněli z vděčnosti Ústřednímu výboru strany.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp