Skip to content

Nastolení socialistického způsobu života pro rozvoj revoluce

Pchjongjang 14. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Deník „Rodong sinmun“ (Noviny práce) ze 14. března v autorské stati zdůraznil, že nastolení socialistického způsobu života je nezbytným dílem pro přeměnu všeho lidu ve skutečné lidské bytosti se vznešenými morálními a duchovními vlastnostmi a pro dynamické urychlení hospodářského budování, stejně jako důležitou prací pro spolehlivou ochranu a oslavu socialismu našeho stylu.

Vážný politický a třídní boj, na kterém závisí vítězný postup revoluce a budování nebo jejich obrácení vniveč, to je právě práce na nastolení socialistického způsobu života.

 

 

Zavedení revolučního a zdravého životního stylu znamená společenský pokrok a neustálý pokrok naší revoluce. Komplexní posílení našich vlastních sil je to nejdůležitější, abychom neochvějně pokračovali po obtížné cestě revoluce, po cestě boje, která vyžaduje mimořádnou připravenost a odhodlání.

Zavedení socialistického životního stylu je prací pro sebe, rodinu a budoucí generace, proto je to zodpovědná práce, kterou musíme bezchybně provést. V celé společnosti by měl být veden intenzivní masový boj proti pronikání buržoazního životního stylu. Vytvoření a rozvoj ušlechtilé a krásné kultury našeho stylu je naléhavým požadavkem na důsledné nastolení socialistického způsobu života.

Čím více všech oblastí a jednotek znásobí naše vlastní duchovní, ideologické a materiální hodnoty, na které můžeme být hrdi, tím snáze se lid sám obrátí zády ke všemu cizímu a spolehlivěji se posílí naše ideologické a kulturní postavení.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp