Skip to content

Proti společným vojenským cvičením USA a jižní Koreje

Od 90. let 20. století se intenzita a frekvence agresivních manévrů proti Korejské lidově demokratické republice znepokojivě zvýšila. Rovněž byla zlepšena kvalita výzbroje, určené k „hypotetické invazi na sever“. Naštěstí schopnost KLDR reagovat v posledních letech vzrostla mnohem více než schopnost nepřátel zaútočit. Je všeobecně známo, že KLDR je dnes mocným jaderným státem vybaveným moderním válečným zařízením a raketami schopnými otřást zeměmi, z níž vychází nespravedlnost.

USA během tří let Vlastenecké osvobozenecké války poslaly do KLDR 635 tisíc tun munice, více než použily během celé pacifické kampaně druhé světové války. Vyvraždily 15 % populace. Generál O’Donnell, velitel Dálněvýchodního bombardovacího letectva během Vlastenecké osvobozenecké války, hrdě prohlásil v červnu 1951: „Celý, téměř celý Korejský poloostrov je jen hrozný nepořádek. Všechno je zničeno. Nestojí nic, co by se dalo pojmenovat. V Koreji už nezbyly žádné cíle.“ Tato apokalyptická devastace je skutečnou tváří amerického imperialismu a současná vojenská cvičení jsou jasnou ukázkou toho, že americká krvežíznivost ještě nebyla uhašena.

Prolomit zeď lží o lidové Koreji, vybudovanou imperialistickými médii, je důležité nejen pro Korejce, ale také pro dělnickou třídu celého světa. Čím lépe dokážeme říci pravdu o skutečném životě, úspěších a  kultuře lidové Koreje, tím větší a silnější bude důvěra dělnické třídy jiných zemí v možnost svrhnout kapitalismus.

V domácí ani zahraniční politice USA se nic nezmění bez ohledu na vítěze voleb. Lidová Korea chce jen žít v míru, rozvíjet svou socialistickou společnost, a není hrozbou pro žádnou zemi na světě.

USA a jižní Korea se snaží ospravedlnit vojenská cvičení záminkou, že jsou každoroční a obranná. To je nesmysl. Lze je přirovnat k požárním cvičením na pracovišti. Požární cvičení se nekonají kvůli obtěžování personálu nebo pro zábavu, ale k přípravě na možnost, že jednoho dne může dojít ke skutečnému požáru. Podobně se konají vojenská cvičení k přípravě na vypuknutí skutečné války, jinak by nemělo smysl je pořádat.

Cílem amerických a jihokorejských válečných cvičení je připravit násilné potlačení lidové Koreje, svrhnout socialistický systém v KLDR a učinit z ní kolonii imperialismu. KLDR je trnem v oku amerického a světového imperialismu. Lidová Korea je příkladem pro národy světa, protože hájí socialismus a poskytuje svému lidu nejen plnou zaměstnanost, ale také bezplatnou zdravotní péči, bezplatné vzdělání a prakticky bezplatné bydlení.

Musíme bránit lidovou Koreu před agresí imperialismu a machinacemi zaměřenými na změnu režimu.

 

Zastavme válečné manévry!

Korea je jedna!

 

Výtah ze semináře Společnosti britsko-korejského přátelství, https://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.com/