Skip to content

Nekonečná úcta a obdiv

Kórejský ľud si váži súdruha Kim Ir Sena ako večného prezidenta Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a otca – zakladateľa socialistickej Kórey. Od nástupu na cestu revolúcie vo svojich mladíckych rokoch veľký vodca súdruh Kim Ir Sen viedol 70 rokov revolúciu a výstavbu a dosahoval nesmrteľné zásluhy.

Vytvorením myšlienky čučche otvoril novú éru historického vývoja, éru čučche, v ktorej ľudové masy, v minulosti utláčané a vykorisťované, mohli nezávisle a tvorivo formovať svoj vlastný osud.

Mal 33 rokov, keď dosiahol oslobodenie Kórey (15. augusta 1945) spod koloniálnej vlády japonských imperialistov. A keď mal 40 rokov, viedol Kóreu k víťazstvu vo Vlasteneckej oslobodeneckej vojne (jún 1950 – júl 1953) proti agresii amerických imperialistov a ich vazalov, čím bránil národnú bezpečnosť a suverenitu.

Múdro viedol protiimperialistickú, protifeudálnu demokratickú revolúciu a socialistickú revolúciu a vytvoril socialistický systém zameraný na ľudí.

Počas celého svojho života sa usilovne snažil posilňovať priateľstvo a solidaritu s pokrokovými národmi sveta, ktoré usilujú o nezávislosť a mier a tešil sa bezhraničnej úcte a obdivu hláv štátov a vlád mnohých krajín a osobností zo všetkých spoločenských vrstiev.

Za svoje nehynúce zásluhy pre vec svetovej nezávislosti získal od zahraničných predstaviteľov a medzinárodných organizácií viac ako 370 rádov, medailí a čestných titulov.

Aj po jeho úmrtí politické, spoločenské a akademické kruhy mnohých krajín neprestajne udeľovali prezidentovi rády, medaily a čestné tituly z nekonečnej úcty k nemu.

Nenara (Naša vlasť) – http://naenara.com.kp