Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval pobřeží Východního moře a Samdžijon

Pchjongjang 20. července čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem různých odvětví v oblasti pobřeží Východního moře.

Při kontrole rybářských stanic a zemědělských družstev a staveniště podniku místního průmyslu v provinciích Jižní Hamgjong a Kangwon premiér povzbudil pracující, kteří při plnění politických úkolů letošního roku  stanovených sjezdem strany a plény Ústředního výboru projevují bojový duch soběstačnosti a odvážného překonávání obtíží.

 

 

Poté, co se soudruh Kim Tok Hun seznámil se situací rybářských stanic Sinpcho, Hongwon, Soho, Songdowon a Tchongčchon, předsedal poradním setkáním k projednání a přijetí opatření pro řádnou přípravu rybářských člunů a vybavení a dynamické provádění rybolovu za účelem zvýšení úlovku každé lodě a zlepšení dodavatelských služeb pro rybáře.

V různých zemědělských družstvech ve městech Sinpcho a Hongwon, Hamdžu, Čongpchjong, Kimja a Kowon soudruh Kim Tok Hun zdůraznil, že je nutné aktivně zavést vědecky podložené zemědělské metody v souladu s regionálními zvláštnostmi a metodologicky odůvodněnou práci se zohledněním zkušeností pokročilých jednotek.

Soudruh Kim Tok Hun se seznámil s provozem základny živočišné výroby v oblasti Sepcho. Poukázal na to, že musíme důsledně uplatňovat čtyři klíčové body rozvoje chovu hospodářských zvířat, zvýšit produkci živočišné výroby a normalizovat výrobu a poskytování výživných mléčných výrobků prostřednictvím rozvoje technik zpracování mléka.

Při kontrole okresu Kimhwa, kde probíhá energický boj za uskutečnění linie strany k posílení měst a okresů a vytvoření nových norem pro místní továrny, přijal opatření ke zlepšení kvality budov a tempa výstavby obecně a zajištění dostatečného vybavení pro jejich provoz.

Kromě toho se soudruh Kim Tok Hun také seznámil se zásobováním mateřských škol a jeslí mlékem a diskutoval o možnostech jeho zlepšení.

  

Předtím soudruh Kim Tok Hun zkontroloval několik jednotek ve městě Samdžijon. Setkal se se členy úderné brigády stavební divize 216 (“16. února”), z celého srdce podporujícími závěry historického sjezdu strany a plén Ústředního výboru a dosahujícími inovativních úspěchů ve výstavbě 3. etapy přestavby Samdžijonu, mimo jiné při rekonstrukci turistických cest v místech revoluční a bojové slávy v  oblasti Pektusanu a na staveništi čtvrti Sinmusong.

Při kontrole jeslí, mateřských škol, stravovacích zařízení a výstavby kozí farmy zdůraznil, že funkcionáři musí hluboce pochopit záměr Ústředního výboru strany, který přijal důležitá opatření pro lid a budoucí generace, pečlivě organizovat organizační práci a bezchybně, důsledně a oddaně plnit rozhodnutí závěry plén ÚV strany.

Seznámil se s pěstováním pšenice a brambor na farmě Čunghung a zdůraznil nezbytnost přijmout vědecko-technická opatření pro bohatou a stabilní sklizeň a navzdory nepříznivým meteorologickým podmínkám a zároveň zaměřit hlavní úsilí na výzkum vysoce výnosných odrůd.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp