Skip to content

Uděleny mandáty delegátům 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 31. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – 30. prosince se konal obřad předání mandátů delegátům 8. sjezdu Korejské strany práce.

Sál byl slavnostně vyzdoben posvátnými rudými prapory strany.

Na slavnostním předávání mandátů delegátů byly nejprve, na základě jednomyslné vůle a horoucí touhy milionů členů celé strany a všeho korejského lidu, s úctou předány mandáty delegátů 8. sjezdu KSP velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi a velkému vůdci soudruhu Kim Čong Ilovi, zakladatelům a budovatelům naší slavné strany.

Jakmile bylo v sále oznámeno, že mandáty delegátů byly uděleny velkému vůdci a velkému generálovi, účastníci vyjádřili svou vřelou podporu a souhlas bouřlivým potleskem. Všichni účastníci byli zachváceni velkým vzrušením, že pozdraví sjezd strany, přičemž velkého vůdce a velkého generála prosadili za veliké delegáty sjezdu naší strany jako za jejich života.

 

 

Na slavnosti vystoupil člen politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Ústředního výboru strany, předseda přípravného výboru 8. sjezdu strany soudruh Kim Če Rjong. Nadšeně uvedl, že v tomto slavném okamžiku předání mandátů delegátů sjezdu strany jsou duše všech přítomných naplněny nesmírnou touhou po velkém vůdci a velkém generálovi – neskonalých velikánech, vynikajících vlastencích, nejposvátnějších osobnostech revoluce a sluncích čučche.

Řekl, že velký vůdce a velký generál navždy žijí v našich srdcích, jsou naší duchovní podporou a dodávají neotřesitelné přesvědčení a bojového ducha. Přijmout linii a strategii pro nová vítězství a vždy je nominovat jako veliké delegáty sjezdu strany jako za jejich života – to je požadavek naší strany a revoluce, jednomyslná touha a vůle, přirozená povinnost všech členů strany a lidu, zdůraznil.

8. sjezd KSP stanoví bojový kurs a taktickou a strategickou linii pro spolehlivý vzestup budování socialistické mocnosti do další fáze vítězství, a stane se tak důležitou politickou událostí pro dosažení milníku v dějinách naší slavné strany, pokračoval.

Mandát delegáta 8. sjezdu KSP je známkou vysoké politické důvěry a očekávání Ústředního výboru strany, který požaduje, aby delegáti s velkou odpovědností za stranu a revoluci, s velkou ctí a hrdostí projevovali nezištné odhodlání při provádění politiky strany, poznamenal.

Zdůraznil také, že všichni delegáti by se měli aktivně podílet na oslavě 8. sjezdu strany jako historického sjezdu, ze všech sil oslavovat důstojnost a věhlas KSP před celým světem a připravit pevný odrazový můstek pro nové vítězství revoluce.

Účastníkům byl předán mandát delegáta 8. sjezdu KSP s úctyhodným obrazem slunečně usměvavých velkých vůdců soudruhů Kim Ir SenaKim Čong Ila a znakem naší posvátné strany s jasnými paprsky – symbolem všech vítězství a slávy.

Všichni účastníci byli odhodláni naplnit velkou důvěru Ústředního výboru veliké strany, který je schválil jako delegáty na sjezd strany, nejvyšší řídící orgán naší strany, a očekávání všech členů strany, a tak se aktivně podílet na práci sjezdu strany s velkým politickým nadšením.

  

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp