Skip to content

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Prerušený boxerský zápas

Bol 25. apríl 1996, výročie založenia Kórejskej ľudovej revolučnej armády. V dopoludňajších hodinách plánoval súdruh Kim Čong Il inšpekčnú cestu k jednotke armády v prvej línii. Povedal funkcionárom, aby mohol osláviť výročie so slúžiacim vojskom, mali by pripraviť nejaké jedlo a zobrať so sebou umelecký súbor.

Pri správach o návšteve najvyššieho veliteľa a Zaslúžilého zboru Kórejskej ľudovej armády (vtedajší názov) sa vojaci v službe zaradovali.

Po príchode do útvaru im súdruh Kim Čong Il srdečne zablahoželal k výročiu a opýtal sa na program dňa.

Usporiadali športové súťaže, najmä zápas v boxe, pretože si mysleli, že to preukáže bojovú schopnosť jednotky a odvahu vojakov.
Súdruh Kim Čong Il sedel spolu s dôstojníkmi jednotky a pozoroval zápas.

Uprostred hlasného povzbudzovania dvaja robustní, svižní vojaci tvrdo zápasili v ringu. Zápas bol práve v najnapínavejšom momente, keď súdruh Kim Čong Il ticho povedal dôstojníkovi jednotky: „To stačí. Choďte a povedzte im, aby prerušili zápas.“

Zaskočený týmto príkazom, sa dôstojník váhavo zdvihol.
Súdruh Kim Čong Il vysvetlil: Obávam sa, že vojaci môžu byť vyčerpaní. Počas tohoto sviatku by sa mali oddýchnuť a ja nechcem vidieť ich krvácajúce opuchnuté tváre. Box nie je zábava na sviatočný deň.

Podľa jeho pokynov sa boxerský zápas zastavil a začali sa hrať zábavné hry.