Skip to content

Prečo Kórejci milujú socializmus?

Kórejci majú silný vzťah k socializmu a sú pripravení obetovať sa, aby bránili svoj socialistický systém. Prečo?

Je to preto, že socializmus je spoločnosť bez nerovností.

Istý politik v západnom svete vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že 100 najbohatších rodín na svete vlastní majetok, ktorý je dokopy vyšší ako majetok 2 miliárd ľudí, pričom poznamenal, že kapitalistický systém vytvára obrovské sociálne nerovnosti.

Bessie Coleman, prvá čierna pilotka na svete, hovorila, že nebo bolo pre ňu jediným miestom bez zaujatosti. Počas svojich študentských dní bola najlepšia v matematike vo svojej triede, bola však vystavená diskriminácii z jediného dôvodu, že mala inú farbu pleti. Iba vtedy, keď letela po oblohe, mala pokoj od rasizmu.

Takéto rozdiely medzi bohatými a chudobnými, urodzenými a plebsom, spoločenskými triedami a pohlaviami, ktoré sú bežné v západnom svete, v KĽDR neexistujú.

Kórejci využívajú rovnaké práva v rámci socialistického systému už viac ako sedem desaťročí a vytvárajú jednu veľkú rodinu, v ktorej si všetci členovia spoločnosti pomáhajú a posúvajú jeden druhého vpred, zdieľajú spolu svoje strasti a radosti.

Existuje spoločnosť, v ktorej hŕstka ľudí žije luxusný život v palácových domoch alebo vilách, zatiaľ čo väčšina sa iba prizerá a ticho im závidí. Je spoločnosť, kde existujú školy osobitne pre deti bohatých a chudobných. Kórejský ľud nikdy nebude podporovať takúto spoločnosť.

Ďalším dôvodom, prečo Kórejci milujú svoj socialistický systém, je skutočnosť, že sú pánmi spoločnosti.

V Kórei môžete vidieť slogany ako „Slúžim ľudu!“ a „Všetko pre dobro ľudu, vo všetkom sa spoliehať sa na ľud!

V žiadnom prípade to nie sú iba symbolické slogany. V skutočnosti sú Kórejci pánmi všetkého a všetko v spoločnosti slúži im. Pracujúci sú volení za poslancov Najvyššieho ľudového zhromaždenia, ktoré rokuje o štátnych záležitostiach, prijímajú politiku, ktorá odráža ich vôľu a požiadavky a uvádzajú ju do platnosti. Všetko slúži záujmom ľudí – úrady, nemocnice, školy, ako aj rekreačné tábory a sanatóriá postavené na vynikajúcich miestach. A nielen to. KĽDR pravidelne organizuje rôzne podujatia v záujme ľudí a uplatňuje štátnu politiku bezplatnej lekárskej starostlivosti a bezplatného vzdelávania.

Je to kúzlo príznačné iba pre socializmus a skutočnosť, ktorú je v kapitalizme ťažké si predstaviť a ktorú kapitalizmus nedokáže napodobniť.

Akí šťastní ľudia, ktorí môžu byť plnohodnotnými pánmi spoločnosti, uplatňovať svoje práva v plnom rozsahu a žiť zmysluplný život! Preto Kórejci tak milujú socializmus a sú plní vôle bez najmenšieho zaváhania obetovať svoj život obrane socialistického systému.

Naša vlasť (Nenara) – http://naenara.com.kp/