Skip to content

100 let vlasteneckého bojovníka za znovusjednocení

Pchjongjang, 29. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poslal narozeninové pohoštění nezlomnému vlasteneckému bojovníkovi za znovusjednocení a bývalému dlouholetému politickému vězni Čang Ho u příležitosti jeho 100. narozenin.

Čang Ho, sdílející zármutek lidu zbaveného vlasti, se narodil v chudé rodině ve čtvrti Mapcho v Soulu a v cizí zemi byl vystaven všemožnému ponížení a útlaku. Hodnotný život mohl vést teprve poté, co velký vůdce soudruh Kim Ir Sen osvobodil svou vlast a vybudoval skutečně lidovou zemi.

S jedinou touhou oplatit péči velkého vůdce se Čang Ho obětavě věnoval budování nové vlasti. Jako novinář přispíval k povzbuzení lidu k dosažení vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce a poválečné obnově.

Statečně bojoval za znovusjednocení vlasti a byl zatčen nepřáteli. Během více než 30 let vězení vždy věřil naší straně a neochvějně bojoval za obranu svého revolučního přesvědčení.
 

 

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il přijal opatření, aby se Čang Ho a další vězni, kteří nezměnili své přesvědčení a vždy kráčeli cestou znovusjednocení a vlastenectví, vrátili do socialistické vlasti, a projevil jim velkou důvěru a lásku prosazením udělení státních vyznamenání, včetně titulu Hrdiny KLDR a Ceny znovusjednocení vlasti.

Bývalí nezměnění dlouholetí vězni, kteří se vrátili do náruče KLDR uprostřed zájmu světových médií po přijetí historické společné deklarace z 15. června před 20 lety, nyní zdravě žijí a těší se úctě veřejnosti jako nezdolní vlastenečtí bojovníci za znovusjednocení a ztělesnění víry a vůle.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pozval Čang Ho jako delegáta na různé akce, včetně oslav 100. výročí narození velkého vůdce, 4. celostátního shromáždění válečných veteránů a 7. sjezdu Korejské strany práce a ujistil se, že i ve stáří zůstal energický a užívá si slavného života.

Bývalý dlouholetý vězeň, který nezměnil své přesvědčení, vyjádřil svou vděčnost straně za to, že si vzpomněla na narozeniny prostého vojáka a srdečně se o něho stará.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp