Skip to content

Den zářící hvězdy – 78. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA

Veľký vodca súdruh Kim Čong Il sa narodil ako syn veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a hrdinky protijaponského odboja súdružky Kim Čong Suk v tajnom tábore na hore Pektusan 16. februára čučche 31 (1942).

Všeobecné vzdelanie získaval od septembra čučche 39 (1950) do augusta čučche 51 (1960). Kim Ir Senovu univerzitu navštevoval od septembra čučche 51 (1960) do marca čučche 53 (1964).

Členom Kórejskej strany práce sa stal 22. júla čučche 50 (1961).

 

Kandidátom Ústredného výboru KSP bol menovaný v júni čučche 53 (1964). V priebehu doby zastával funkcie vedúceho pre sekcie, zástupca vedúceho oddelenia a vedúceho oddelenia.

Členom ÚV KSP bol zvolený na piatom plenárnom zasadaní piateho ÚV KSP v októbri čučche 61 (1972), a tajomníkom ÚV KSP bol zvolený na siedmom plenárnom zasadaní piateho ÚV KSP v septembri čučche 62 (1973).

Členom politického výboru ÚV KSP a rešpektovaným nástupcom súdruha Kim Ir Sena  bol zvolený na ôsmom plenárnom zasadaní piateho ÚV KSP vo februári čučche 63 (1974).

Bol zvolený členom prezídia politbyra KSP, tajomníkom ÚV KSP a členom Ústrednej vojenskej komisie v októbri čučche 69 (1980).

Medzi februárom a marcom čučche 71 (1982) bol zvolený poslancom po dobu výkonu siedmeho až dvanásteho Najvyššieho ľudového zhromaždenia (NĽZ).

V decembri čučche 80 (1991) bol menovaný Najvyšším veliteľom Kórejskej ľudovej armády.

Predsedom Národnej obrannej komisie KĽDR bol zvolený v apríli čučche 82 (1993) na piatom zasadnutí Najvyššieho ľudového zhromaždenia.

Generálnym tajomníkom KSP bol zvolený v októbri čučche 86 (1997) a potom bol ním opäť zvolený na tretej konferencii KSP v septembri čučche 99 (2010).

Znovuzvolený za predsedu Národnej obrannej komisie KĽDR bol na prvom zasadnutí desiateho Najvyššieho ľudového zhromaždenia (NĽZ) v septembri čučche 87 (1998), potom na prvom zasadnutí jedenásteho NĽZ v septembri čučche 92 (2003) a neskôr na prvom zasadnutí dvanásteho NĽZ v apríli čučche 98 (2009).

V apríli čučche 81 (1992) bol povýšený do hodnosti maršala.

Zomrel na náhle ochorenie spôsobené nadmernou duševnou a fyzickou námahou počas práce na budovaní prosperujúcej krajiny počas pracovnej návštevy od veľkého vyčerpania 17. decembra čučche 100 (2011).

 

 

Armáda a ľud súdruha Kim Čong Ila menovali vo veľkej úcte večným generálnym tajomníkom KSP a večným predsedom Národnej obrannej komisie KĽDR na štvrtej konferencii KSP v apríli čučche 101 (2012).

Publikoval veľké množstvo prác, vrátane zobraných spisov a 10 zväzkového diela „Realizovanie revolučnej veci čučche“, a to vďaka energickej a brilantnej ideologickej a teoretickej činnosti.

Boli mu udelené štyri tituly Hrdina KĽDR v rokoch čučche 64 (1975), čučche 71 (1982), čučche 81 (1992) a čučche 100 (2011), štyri tituly Radu Kim Ir Sena v rokoch čučche 67 (1978), čučche 71 (1982), čučche 81 (1992) a čučche 101 (2012, in memoriam), dva tituly Ceny Kim Ir Sena vo februári čučche 62 (1973) a v marci čučche 101 (2012), a mnohé ďalšie vyznamenania a medaile.

Hodnosť generalisima KĽDR získal in memoriam vo februári čučche 101 (2012).

Návštev zahraničných krajín sa zúčastnil pri 18-tich príležitostiach od januára čučche 48 (1959) do augusta čučche 100 (2011), pričom prekonal vzdialenosť 98 000 kilometrov. Od zahraničných krajín získal 380 dekorovaní, medailí a čestných titulov.

 

Více na samostatné stránce.

 

Velký soudruh Kim Čong Il pod praporem politiky songun díky silným zbraním uhájil důstojnost a nejvyšší zájmy naší vlasti a národa a rozzářil svou zemi myšlenky čučche a svou socialistickou vlast jakožto neporazitelně silnou socialistickou zemi.

 

Kim Čong Un

 

Fotografie z revolučního života soudruha Kim Čong Ila