Skip to content

Správne kroky pre multipolarizovaný svet

Pchjongjang 3. júla čučche 111 (2022) (KCNA) – Kim Ju Hjok, výskumník Spoločnosti pre medzinárodné politické štúdie KĽDR, zverejnil nasledujúci článok:

Ruský prezident Vladimir Putin na nedávnom medzinárodnom ekonomickom fóre v Sankt-Peterburgu povedal, že zánik éry „unipolárneho sveta“ je zákonitosťou dejín. Odsudzujúc SŠA a ďalšie západné krajiny za ich drzý a nehanebný čin vnucovania ich etiky nezávislým krajinám a porušovanie ich suverenity a územnej celistvosti, tvrdil, že hrozby, ktoré v súčasnosti ohrozujú svet, možno úplne pripísať nezodpovednej politike súčasnej administratívy SŠA a európskych byrokratov.

Toto možno považovať za správnu analýzu a posúdenie základnej príčiny pokračujúceho politického a ekonomického chaosu na celom svete. SŠA a ďalšie západné krajiny tvrdo pracujú na vytvorení „svetového poriadku založeného na ich pravidlách“ a tlačia na ostatné krajiny, aby ho dôsledne dodržiavali. Konkrétne označili KĽDR, Rusko a Čínu za hlavné sily spochybňujúce nastolenie takéhoto „poriadku“ a spustili bezprecedentnú ofenzívu za izoláciu a udusenie týchto krajín.

Na nedávnom summite NATO nakreslili čierny obraz Ruska tým, že ho označili za „najväčšiu a priamu hrozbu“, pre jeho tvrdý postoj voči SŠA a ďalším západným krajinám, zahájili zločinecké hromadenie zbraní v európskom regióne a neopodstatnene obvinili Čínu z ničenia „medzinárodného poriadku“.

Svoje „predpisy“ a „poriadok“ postavili nad všeobecne uznávané medzinárodné právo a prinútili ostatné krajiny, aby ich dodržiavali. Toto je vrchol bezohľadného hegemonizmu, ktorý presadzujú SŠA a ich bábky, čo jasne ukazuje, ako zúfalo pracujú na tom, aby zmenili svet na svet, v ktorom dominujú ich povýšenecké a svojvoľné praktiky.

Agresívna a hegemónna zahraničná politika SŠA a ďalších západných krajín priniesla neustálu konfrontáciu a spory do rôznych krajín a regiónov, čím vystavila svetový mier a stabilitu vážnejšiemu nebezpečenstvu. Tvrdé protiopatrenia, ktoré Rusko prijíma proti SŠA a ďalším západným krajinám, sú nevyhnutnou voľbou pre obranu bezpečnosti krajiny a života ľudí pred expanziou NATO na východ, neskrývanou vojenskou intervenciou a bezprecedentným politickým a ekonomickým tlakom, ktorý ŠSA a západné krajiny stupňujú. Sú to tiež kroky spravodlivosti, ktoré majú narušiť „svetový poriadok založený na pravidlách“, ponúkaný žiadateľmi hegemónie.

V súčasnosti ruská vláda tvrdšie reaguje na kroky nepriateľských síl na vytvorenie „unipolárneho sveta“ a tvrdí, že Rusko bude v budúcnosti silnieť a všetko nepôjde podľa predstáv Západu. Spravodlivá vec skoncovania s dominanciou (Západu a SŠA, pozn. prekl.) a uskutočnenia multipolarizácie sveta určite zvíťazí.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp