Skip to content

Perspektiva revoluce závisí na výchově mladé generace

Pchjongjang, 3. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník Rodong sinmun  (Noviny práce) 3. dubna v autorské stati uvádí, že práce na výchově mladé generace je nejdůležitější otázkou, která by neměla být ani na okamžik opomíjena a nemělo by se k ní přistupovat lhostejně.

V článku je zdůrazněno následující: Vždy je třeba pracovat na výchově mladé generace, protože rázný boj mládeže urychluje proces budování silného socialistického státu. Mládež je nejdůležitější složkou společnosti. Pokud jsou mladí lidé plni energie a horlivosti, budou továrny, zemědělská družstva a stavby celé země naplněny duchem skoku a inovací.

 

Prohloubení vzdělávací práce vede k výbuchu nadšení pro revoluci, boj a vlastenectví v srdcích mládeže. Když mladí lidé dosáhnou velkých úspěchů a budou hrát aktivní roli oddílu kráčejícího vpřed, bude v plamenech vytváření nových legendárních příběhů hrdinství dosaženo ještě většího revolučního pokroku.

Mládí je velmi důležitým obdobím při vytváření revolučního světového názoru. Pakliže jsou během tohoto období mladí lidé správně vychováváni, mohou všestranně získat schopnosti a vlastnosti revolucionáře a plně je projevit, stát se spolehlivými pilíři, nesoucími na bedrech budoucnost své vlasti a národa.

Dle požadavků doby, kdy zesilují machinace imperialistů ke stále brutálnější ideologické a kulturní otravě, je nutné intenzitu a účinnost ideologického vzdělávání ještě zvýšit. Teprve potom mohou být všichni mladí lidé připraveni jako vlastenečtí a revoluční bojovníci, plně si vědomí svého původu a poslání před dějinami.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

(ilustrační snímky z let 2017 a 2018)