Skip to content

Štát zodpovedný za zabezpečenie vzdelávania

Kabinet KĽDR prijal rozhodnutie o úplnom zrušení školného pre študentov v marci 1959 a presadil všeobecné bezplatné vzdelávanie od 1. apríla toho roku. Vláda KĽDR nielenže zrušila školné, ale prevzala aj plnú zodpovednosť za všetko potrebné vo vzdelávaní.

To sa nemenilo ani v ťažkých časoch krajiny. Počas Vlasteneckej oslobodeneckej vojny (1950 – 1953) boli vo všetkých častiach krajiny postavené školy a sirotince a vojnové siroty boli vychovávané na štátne náklady. Vzdelávacie podmienky a prostredie boli zabezpečené ako vždy a pravidelný prísun uniforiem, školských potrieb a sójového mlieka nebol nikdy narušený ani v 90. rokoch minulého storočia, ktoré sa zapísali do histórie ako obdobie Namáhavého pochodu.

KĽDR zaviedla všeobecný 11-ročný systém povinnej školskej dochádzky založený na bezplatnom vzdelávaní v septembri 1975 a od apríla 2014 presadila všeobecnú 12-ročnú povinnú školskú dochádzku v celej krajine.

Štát dodáva všetko od učebných a školských pomôcok až po materiály potrebné na pokusy a praktické vyučovanie bezplatne počas celého trvania 12-ročnej povinnej školskej dochádzky a hradí žiakom náklady na mimoškolské aktivity, spoločensko-politické aktivity, exkurzie, školské výlety a tábory.

Financuje tiež rôzne typy postgraduálneho vzdelávania, ako napríklad sociálne vzdelávanie alebo vzdelávanie popri zamestnaní. Štátne investície do vzdelávania sa preto v KĽDR neustále zvyšujú, čím sa vzdelávanie stalo prvoradou národnou záležitosťou.

Generálny tajomník súdruh Kim Čong Un uviedol, že dodávka školských uniforiem a vecí pre študentov po celej krajine na náklady štátu je dôslednou politikou strany a štátu, a preto predložil úlohu dodať všetkým študentom nové typy kvalitných uniforiem a tašiek bez výnimky a na 4. plenárnom zasadnutí 8. ústredného výboru Kórejskej strany práce prijal dôležité opatrenie ústredného výboru strany na jeho realizáciu.

KĽDR si za hlavný cieľ vzdelávacej revolúcie v novom storočí stanovila vychovať zo všetkých školákov skutočné revolučné kádre, schopné a tvorivé talenty a rezervy socializmu, a to tak, že vzdelanie rozvinie na to najpokročilejšie a najideálnejšie.

KĽDR, ktorej väčšina obyvateľov bola pred približne 70 rokmi negramotná, sa stala krajinou učenia a vzdelávania, kde každý využíva svoj talent na maximum vďaka ľudovému bezplatnému vzdelávaciemu systému. Teraz si plní svoj sen o tom, aby sa všetci ľudia dobre vyznali vo vede a technike.

The Pyongyang Times – pyongyangtimes.com.kp