Skip to content

Kde je skutečný ráj žen?

Pchjongjang 8. března čučche 111 (2022) (MZV KLDR) – Uplynulo 112 let od roku 1910, kdy byl v Dánsku na 2. mezinárodním sjezdu socialistických žen vyhlášen 8. březen jako Mezinárodní den žen.

Ženy v Korejské lidově demokratické republice, jež si velmi váží dobrotivého otce lidu, důstojně užívají svých práv a vedou skutečný hodnotný život jako důstojné paní země.

Vážený soudruh Kim Čong Un ctí ženy jako květiny země a rodiny a věnuje jim veškerou náklonnost a péči.

 

 

Před několika lety uspořádal soudruh Kim Čong Un slavnostní koncert u příležitosti Mezinárodního dne žen a poslal vřelé blahopřání všem ženám v zemi a podnikl kroky k vybudování nádherných moderních zařízení pro ženy po celé zemi, včetně Ústavu pro výzkum prsních nádorů, Pchjongjangské kosmetické továrny atd.

V říjnu 2013 vážený soudruh Kim Čong Un navštívil Pchjongjangský textilní kombinát Kim Čong Suk, vybral místo pro stavbu nové ubytovny pro dělnice a přijal opatření k dokončení výstavby ubytovny do 1. května příštího roku, i když to znamenalo zdržení jiných důležitých stavebních projektů.

Když soudruh Kim Čong Un jako první navštívil tovární ubytovnu, nádherně postavenou jako dělnický palác a hotel, který nemá ve světě obdoby, s rodičovským citem se pečlivě postaral o detaily života dělnic: nechal vyrobit dostatečně hluboké šatní skříně, do kterých lze zavěsit korejské tradiční dámské šaty, pod postele nechal umístit zásuvky na věci atd.

Díky otcovské lásce, jakou svět nepoznal, vyrostly dělnice v plnohodnotné revolucionářky, které spolehlivě otáčejí jedním z kol revoluce na cestě vítězství v rozhodném postupu vpřed a rozvoji socialismu.

 

 

V kapitalistických zemích je však touha žen vymanit se ze sociální nerovnosti a omezování nemilosrdně pošlapávána a jsou vystaveny neustálé bídě a utrpení a jejich životy nesmyslně chřadnou.

Na samém začátku nového roku byla v západních zemích spáchána série porušování práv žen. Tři ženy ve Francii zabili jejich manželé a partneři a 24letá žena v Japonsku si vzala život pod těžkým tlakem všech druhů obtížných životních podmínek a tvrdé práce.

23. února The New York Times odhalil, že v USA od roku 1987 úmrtnost těhotných a rodících žen neustále roste, v roce 2020 se zvýšila o 14 % oproti předchozímu roku. Francouzské ministerstvo vnitra uvedlo, že v roce 2020 přesáhl počet případů domácího násilí na ženách 139 200.

To vše je nevyhnutelným důsledkem zakořeněného pohrdání ženami v kapitalistické společnosti, která ženy považuje za pouhé „mluvící nástroje“ a „stroje na výchovu dětí“.

Ráj, o kterém po staletí snily stamiliony žen světa, se stal skutečností v socialistické Koreji, kde si všechny ženy užívají šťastného života jako květiny země, života a rodiny, a to díky láskyplné politice váženého soudruha Kim Čong Una, vysoce si vážící žen a mající je v úctě.

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky,

http://mfa.gov.kp