Skip to content

Soudruh Kim Če Rjong zkontroloval různá místa provincie Jižní Hamgjong

Hamhung, 19. května čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, člen Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Če Rjong zkontroloval různé jednotky provincie Jižní Hamgjong.

Při prohlídce přístavu Tančchon, tančchonských hutí, hungnamského hnojivového komplexu, dolu Kowon a dolu Sudong diskutoval o otázkách zvyšování výroby a prosazování různých stavebních projektů, jako je výstavba železnic a rozšiřování kapacit, a přijal nezbytná opatření.

 

Navštívil strojírenský komplex Rjongsong, vinalonový komplex „8. února“ a hungnamskou továrnu na elektrody, kde řekl funkcionářům, aby povzbudili duševní sílu pracujících a využili veškerý výrobní potenciál, a tak zajistili kvalitu a množství při výrobě objednaného vybavení a zboží.

Při návštěvě hamhungské pobočky Státní akademie věd, hungnamské farmaceutické továrny a dalších jednotek dal pokyn funkcionářům, aby pokračovali v úsilí o vědecký výzkum a konsolidovali materiální a technologické základy pro výrobu léčiv, a povzbudil funkcionáře a zemědělské pracovníky družstva Sangsan v okrese Kowon, kde úspěšně pěstují pšenici.

Terénní poradní setkání přijala praktické kroky k nepřetržitým inovacím ve výrobě a výstavbě a uskutečnění integrace vědy, techniky a výroby. Na poradách byla rovněž zdůrazněna nutnost přijetí opatření k odpovědné výrobě a dodávkám uhlí, zařízení, materiálů atd.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp