Skip to content

Prohlášení semináře Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 110. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA

Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, jakož i další pokrokově smýšlející lidé a přátelé korejského lidu, se setkali v sobotu 9. dubna v Praze, aby oslavili nadcházející 110. výročí narození soudruha Kim Ir Sena, velkého vůdce korejského národa a zakladatele myšlenky čučche.

Soudruh Kim Ir Sen je nejen symbolem korejského národně-osvobozeneckého boje, ale také jedním z nejvýznamnějších představitelů komunistického hnutí 20. století. Za jeho éry byla lidově demokratická Korea osvobozena zpod jařma japonské okupace a odolala zlověstným úkladům amerických imperialistů, ale také rozkvetla v květinovou zahradu socialismu, ve které mají občané zajištěnou důstojnou životní úroveň a tvoří velkou socialistickou rodinu.

 

 

Myšlenky velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena rozvinul velký generál soudruh Kim Čong Il, který uhájil nezávislost země v globálním měřítku, díky rozvoji národní obrany. V současnosti odkaz soudruha Kim Ir Sena následuje vážený generální tajemník soudruh Kim Čong Un, pod jehož vedením KLDR spěje k novým úspěchům.

Letos, ve kterém si připomínáme 80. výročí narození soudruha Kim Čong Ila a 110. výročí narození soudruha Kim Ir Sena, je důležité významně oslavit, a to i přes obtíže spojené s pandemií covidu-19 a vojenským konfliktem na Ukrajině. Účastníci semináře přejí KLDR, aby pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una nadále dosahovala významných úspěchů na poli národní obrany, hospodářského rozvoje a výstavby socialismu.

Plně podporujeme kroky Korejské strany práce, odsuzujeme štvavá vyjádření Spojených států a jejich přisluhovačů proti KLDR a přejeme si, aby zavládl ve světě trvalý a spravedlivý mír.

 

V Praze dne 9. dubna 2022