Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 90. výročí revoluční armády

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si s úctou připomínají 90. výročí založení Korejské lidové revoluční armády, významné historické události s rozhodujícím významem pro vítězství korejské revoluce.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen dovedl hrdinnou Korejskou lidovou revoluční armádu k vítězství nad japonskými imperialisty a osvobození vlasti. Pod jeho skvělým vedením byla revoluční armáda přeměněna v pravidelnou Korejskou lidovou armádu, hlavní sílu vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce a záruku neporazitelnosti pevnosti socialismu před všemi imperialistickými hrozbami a tlakem.

Zásluhou skvělého vedení velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila byl v nejtěžších zkouškách uhájen socialismus a zajištěn mír, v dnešním světě tak výjimečný.

Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v úsilí o budování a obranu socialismu ve Vaší šťastné vlasti a v pokračujícím úsilí o mírové a nezávislé národní znovusjednocení.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

V Praze dne 24. 4. 2022