Skip to content

Vynikajúci štátnik vedúci krajinu od víťazstva k víťazstvu

29. júna čučche 109 (2020) uplynuli už štyri roky od zvolenia váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una za predsedu Komisie pre štátne záležitosti KĽDR. Pod jeho vedením Kórejská ľudovodemokratická republika rázne postupuje vpred vo všetkých sektoroch socialistickej výstavby vrátane politickej, vojenskej a hospodárskej oblasti.

Vážený súdruh najvyšší vodca pri budovaní štátu nasleduje a rozvíja dielo veľkého kimirsenizmu-kimčongilizmu v súlade s myšlienkou, že smiech ľudí je normou národnej sily, myšlienkou ducha sebestačnosti a upevnenia socialistického materiálneho základu prostredníctvom veľkého pochodu hospodárskej výstavby. Politicko-ideologická sila KĽDR je naďalej upevňovaná cestou modelovania celej spoločnosti v duchu jednomyseľnej jednoty okolo strany a vodcu.

Vďaka svojmu vynikajúcemu vodcovstvu preukazuje republika svoju dôstojnosť ako svetová vojenská mocnosť, ktorá vlastní silný a cenný meč na obranu mieru.

Súčasnou realitou KĽDR je, že buduje svoje národné hospodárstvo na modernom, informačnom a vedecko-technickom základe, v duchu sebestačnosti a považuje rozvoj talentov, vedy a techniky za kľúčovú vec strategického významu.

Dôvera ľudí v republiku sa ďalej odzrkadľuje v ich srdečnej láske k váženému súdruhovi najvyššiemu vodcovi. Kórejský ľud je presvedčený, že s váženým najvyšším vodcom súdruhom Kim Čong Unom na čele štátu zaiste dosiahne víťazstvo pri budovaní mocného socialistického národa.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp