Skip to content

Noviny urgujú do boja proti reakčnej ideologickej a kultúrnej otrave

Pchjongjang, 29. septembra čučche 107 (2018) (KCNA) – Ideologická a kultúrna otrava imperialistami, zameraná na nezávislé krajiny, sa stáva čoraz kreatívnejšou a zákernejšou, uvádza sa v článku Novín práce (Rodong sinmun) zo soboty 29. septembra.

Neschopnosť zabrániť imperialistickej ideologickej a kultúrnej otrave nedovoľuje krajine brániť svoju zvrchovanosť a dôstojnosť, nieto ešte dosahovať nezávislý rozvoj a prosperitu.

V náročných podmienkach, keď intrigy imperialistov zintenzívňujú snahy o zničenie nezávislých síl, vždy existuje nebezpečenstvo, že buržoázne myšlienky a kultúra preniknú do iných krajín.

Hlavným cieľom kampane ideologickej a kultúrnej otravy imperialistov sú mladí ľudia.

Osud a perspektíva každej krajiny a národa závisí od nových generácií. Ak sa nevenuje náležitá pozornosť ideologickému vzdelávaniu mladých ľudí, môžu nasiaknuť buržoáznou ideológiou a kultúrou, preniknutou zvonka, a stať sa chuligánmi, ktorí sledujú len svoje vlastné záujmy v zhýralom živote.

Imperialistická agresia, ktorej cieľom je rozloženie a zničenie protiimperialistických a nezávislých krajín zvnútra prostredníctvom prenikania reakčnej ideológie a kultúry, sa nemení. Krajiny, ktoré sa usilujú o nezávislý rozvoj a spoločenský pokrok, by to mali mať na zreteli a už v zárodku dôsledne zamedziť prenikaniu imperialistickej buržoáznej ideológie a kultúry.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp