Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 56. výročí zahájení stranické práce soudruha KIM ČONG ILA

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

19. června si připomínáme 56. výročí zahájení stranické práce věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila.

Pod vedením věčného prezidenta KLDR soudruha Kim Ir Sena zahájil soudruh Kim Čong Il své dílo, věnované budování socialismu v KLDR. Jeho nastolení politiky songun přineslo zvrat v dalším vývoji socialistické cesty  KLDR. Nastolení priority armády mělo velký význam v historii korejské revoluce. Díky songunskému vedení soudruh Kim Čong Il ustanovil pevný systém za vedení Korejské strany práce s cílem upevnění ideově-politické síly armády, přebudované na základě čučche.

90. léta minulého století, po rozpadu socialismu téměř ve všech bývalých zemích, které budovaly tento systém, byla pro KLDR mimořádná. Imperialistické síly přiostřily své útoky proti Koreji. V takovém ovzduší strana, armáda a lid KLDR s rozhodností zkrotily jakékoli pokusy imperialistických USA zničit Koreu a ochránily její suverenitu a socialismus.

Na tomto úspěchu měl rozhodující podíl soudruh Kim Čong Il svými zásadními přístupy k řízení celého vývoje KLDR v tehdejší době.

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vyjadřují hluboký obdiv velikému politikovi a státníkovi, který měl tak obrovské zásluhy na vybudování blaha, vysoké životní úrovně lidu a uhájení socialismu.

Přejeme Vám, soudruhu předsedo, zejména pevné zdraví a mnoho sil v pokračování díla dalšího rozvoje socialistické Koreje.

 

Společnost česko-korejského přátelství,
Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky 
čučche

V Praze dne 17. 6. 2020