Skip to content

Projev soudruha KIM ČONG UNA na 1. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Praha, 2. května čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche přináší české znění projevu váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una O socialistické výstavbě a domácí a zahraniční politice vlády republiky v současné etapě , předneseného 12. dubna čučche 108 (2019) na prvním zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce v projevu vyzývá k intenzivnějšímu boji za formování celé společnosti na principech kimirsenismu-kimčongilismu a provádění revoluční linie nezávislosti v budování a činnosti státu. Odmítá snahy nepřátelských sil o prodloužení ekonomických sankcí a o odzbrojení KLDR jako prvního kroku ke svržení socialismu. „Tak jako jsme ukončili dlouhodobou jadernou hrozbu silou jaderných zbraní, musíme zmařit sankce nepřátelských sil silou soběstačnosti a samostatnosti,“ konstatuje.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce stanovuje v projevu úkoly pro jednotlivá odvětví národního hospodářství. „Samostatná obranyschopnost je mocnou a cennou zbraní pro obranu suverenity naší republiky,“ uvádí a dodává: „Vždy bychom měli mít na paměti železnou pravdu, že mír může být zaručen pouze mocnou vojenskou silou, a měli bychom se držet principu sebeobrany a pokračovat v budování obranyschopnosti země.“

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se ve své řeči věnuje také rozvoji socialistické kultury, zdravotnictví, vědy a techniky. „Zavedení socialistického způsobu života a morální disciplíny je vážným politickým bojem a ostrým třídním bojem za ochranu a dodání slávy naší ideologii a systému,“ osvětluje.

Projev je zaměřen také na úsilí o národní znovusjednocení a zahraniční politiku socialistické Koreje. „…Žádný pokrok v mezikorejských vztazích ani žádné ovoce míru a blahobytu nelze očekávat, pokud bude nadále dovoleno provádět bezohledné manévry jestřábím silám v jihokorejské armádě, jež pokračují v zahaleném nepřátelství obnovou vojenských cvičení, … a pokud nebude vykořeněna anachronická arogance a nepřátelská politika Spojených států, které vytvářejí umělé překážky v cestě zlepšování vztahů svými svévolnými hrubými požadavky,“ zní rozhodné stanovisko nejvyššího vůdce korejské revoluce.

Tak jako se vlny vzdouvají, když fouká vítr, čím více bude americká politika nepřátelská vůči KLDR, tím tvrdší bude naše protiakce,“ vzkazuje vážený soudruh nejvyšší vůdce imperialistům a reakcionářům. „…Americký styl dialogu s jednostranným prosazováním jejich požadavků nám nevyhovuje, ani o něj nemáme zájem.“

Vláda republiky bude posilovat a rozvíjet vztahy přátelství a spolupráce se všemi zeměmi světa, které respektují suverenitu naší země a jsou s ní přátelské, a bude postupovat ruku v ruce se všemi mírumilovnými silami světa k nastolení stálého a trvalého mírového mechanismu na Korejském poloostrově,“ uzavírá.

Text projevu uvádíme na samostatné stránce.