Skip to content

Súdruh Pak Pong Džu skontroloval provinciu Severný Pchjongan

Pchjongjang, 1. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Súdruh Pak Pong Džu, člen predsedníctva politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce, podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a podpredseda Ústredného výboru KSP skontroloval rôzne jednotky v provincii Severný Pchjongan.

V rámci inšpekcie farmy na spracovanie trstiny v okrese Sindo a závodu na výrobu chemických vlákien v Sinuidžu, sa zoznámil s priebehom rekonštrukcie a modernizácie týchto závodov a prediskutoval opatrenia, ktoré je potrebné prijať na dokončenie rekonštrukcie v čase určenom stranou a na úrovni, ktorú strana požaduje.

Pri inšpekcii rôznych jednotiek, vrátane rekultivovaných slanísk Kvaksan a Tegjedo, výstavby druhej etapy slaniska Honggondo, sa súdruh Pak Pong Džu informoval o stave dodávok pracovnej sily, vybavenia a materiálov potrebných na výstavbu a zdôraznil potrebu zvýšenia koeficientu kultivovaných slanísk, zabezpečenia ekonomickej efektívnosti a zväčšenia plochy obrábanej pôdy.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp