Skip to content

Dopis korejskému lidu ke Svátku práce

Velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky

Na Větru 395/18

Praha 6 – Veleslavín

162 00

 

Vážení soudruzi!

Zdravíme Vás a Vaším prostřednictvím všechen lid hrdinné Korejské lidově demokratické republiky u příležitosti 1. května, Svátku práce.

130 let oslav Svátku práce je hrdými dějinami bojů pracujícího lidu celého světa za svá sociální a politická práva. Vážíme si slavné Korejské lidově demokratické republiky za to, že dokázala navždy odstranit vykořisťování a stát se šťastnou a nezávislou socialistickou zemí skutečné vlády lidu, zemí bez nezaměstnaných a bezdomovců, bez kapitalistů a zahalečů.

Oceňujeme Vaše úspěchy tím více, že řada zemí, která už svrhla diktaturu buržoazie a položila základy socialismu, později sešla z cesty společenského pokroku a stala se dočasně znovu koloniemi imperialismu. To je i tragickým údělem naší vlasti, někdejší Československé socialistické republiky.

Ačkoli nemůžeme slavit letošní Svátek práce společně, a poprvé po 75 letech od osvobození vlasti se musíme zříci veškerých jeho kolektivních oslav, s úctou si jej připomínáme společně s Vámi a s pokrokovými silami celého světa.

U příležitosti Svátku práce přejeme lidové Koreji mnoho úspěchů v budování a obraně socialismu, v úsilí o nezávislé národní znovusjednocení a spravedlivý mír a v prevenci pandemie COVID-19.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

V Praze dne 30. dubna 2020