Skip to content

Uskutečnilo se 13. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 8. června čučche 109 (KCNA) – V  době, kdy celá strana, celá země a všechen lid rázně povstali ke generální ofenzívě k oslavě 75. výročí založení Korejské strany práce jako k velké slavnosti vítězů a z celého srdce podporují skvělou myšlenku čelního útoku, strategii a akční program naší strany, se uskutečnilo 13. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání politbyra se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

 

Zasedání se zúčastnili členové a kandidáti politbyra ÚV KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni místopředsedové vlády, někteří předsedové provinčních stranických výborů a vedoucí funkcionáři výborů a ministerstev.

Z pověření politbyra Ústředního výboru strany zasedání předsedal soudruh Kim Čong Un.

Zasedání politbyra se hluboce zabývalo řadou důležitých otázek, které vyvstávají v dalším rozvoji nezávislé ekonomiky země a zlepšování životní úrovně lidu.

V prvním bodě pořadu jednání se diskutovalo o některých naléhavých otázkách budoucího rozvoje chemického průmyslu země. Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil směry a způsoby, jak rekonstruovat chemický průmysl v souladu s požadavky čučchizace a modernizace a uvést jej do hlavního proudu neustálého rozvoje.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce opakovaně zdůraznil, že chemický průmysl je základem průmyslu a hlavním tahounem národního hospodářství, a poznamenal, že naše strana určila chemický průmysl společně s metalurgickým jedním ze dvou pilířů nezávislé ekonomiky. Na 7. sjezdu Korejská strana práce stanovila politiku zakládání jednouhlíkového (C1) chemického průmyslu, který zohlední realitu naší země a globální trend, a od té doby pokročila v této práci  vpřed.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce připomněl, že 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru KSP se zabývalo otázkami vytváření chemického průmyslu C1 a zvyšováním kapacity výroby hnojiv jako hlavních bodů rozvoje chemického průmyslu, a vyjádřil svůj záměr a vůli v širokém rozsahu zahájit boj za uplatnění čučchizace a modernizace chemického průmyslu jako celku.

Předseda vlády na zasedání přednesl zprávu o stavu práce vědecké skupiny, která přezkoumala a projednala vědeckou a technickou záruku a ekonomickou účinnost vytvoření jednouhlíkového chemického průmyslu a současnou situaci chemického průmyslu.

Zasedání vyslechlo návrhy na urychlení vytvoření jednouhlíkového průmyslu a důkladně projednalo otázky otevření široké cesty rozvoje chemického průmyslu.

Vážený soudruh vedoucí vůdce poznamenal, že chemický průmysl země musí být nejprve aktivován ke stimulování a zajištění rozvoje hospodářství země, a stanovil další úkoly pro podporu chemického průmyslu jako celku.

 

 

Jako druhý bod programu jednání byly diskutovány okamžité otázky zajišťování životních podmínek obyvatel hlavního města.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podrobně zmínil problémy, které by měly být okamžitě vyřešeny, aby byly zajištěny životní podmínky obyvatel hlavního města, a zdůraznil přijetí důrazných státních opatření k zajištění životních podmínek lidu, včetně výstavby bytových domů.

Na zasedání politbyra bylo jednomyslně přijato usnesení o 1. a 2. bodu pořadu jednání.

Třetím bodem jednání bylo přezkoumání návrhu na úpravu některých záležitostí souvisejících s pravidly stranické práce a návrhy změn jejích pravidel.

Čtvrtým bodem pořadu jednání byly organizační záležitosti. Došlo k doplnění kandidátů politbyra Ústředního výboru strany. Soudruh Kim Jong Hwan byl dodatečně zvolen  kandidátem politbyra Ústředního výboru strany.

Odvoláni a dodatečně zvoleni k obsazení uvolněných míst byli členové a kandidáti Ústředního výboru strany. Soudruzi Ko Kil Son, Kim Čong Nam a Song Jong Gon byli zvoleni z řad kandidátů a dále se stali členy Ústředního výbrou soudruzi Ri Če Nam, Kwon Tche Jong a Kwon Jong Džin.

Soudruzi Rim Jong Čchol, Kang Il Sop, Sin In Jong, Ri Kjong Čchon, Kim Ču Sam, Kim Čong Čchol, Čche Kwang Džun, Jang Mjong Čchol, Kim Jong Čchol a Pak Man Ho byli dovoleni za kandidáty Ústředního výboru.

13. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru KSP bylo významnou příležitostí k dalšímu upevnění základny a potenciálu nezávislého národního hospodářství v současné situaci revoluce, pod vysoko vztyčeným praporem „masy na prvním místě“, aby byla zajištěna důstojnost, práva a zájmy lidu a otevřena široká cesta ke zlepšení životní úrovně lidu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp