Skip to content

Socializmus predstavuje ideál ľudstva

Lídri a predstavitelia politických strán z niekoľkých krajín usilujúcich sa o socializmus, sa 20. apríla čučche 81 (1992) zišli v hlavnom meste KĽDR Pchjongjangu a prijali Pchjongjanskú deklaráciu pod heslom Poďme brániť a rozvíjať vec socializmu. Deklaráciu podpísalo 70 politických strán.

Červená vlajka socializmu, ktorá viala nad Kremľom v Moskve viac ako sedem desaťročí, bola stiahnutá 25. decembra 1991. Prijatie deklarácie bolo preto nesmierne dôležité pre pokrokových ľudí, ktorí boli svedkami tejto tragickej udalosti.

Ľudové masy, ktoré sa stávajú skutočnými pánmi spoločnosti, sú zárukou pokroku v socialistickej spoločnosti. Takáto spoločnosť robí víťazný pokrok. Toto je pravda a skutočnosť dokázaná teóriou a praxou.

Pokrokové politické strany usilujúce sa o socializmus vyjadrili svoju absolútnu podporu a súhlas s deklaráciou a označili ju za „skutočný komunistický manifest súčasnosti“.

Ľudia na celom svete sa neprestajne snažili podporovať a brániť socializmus pod rozvinutým práporom deklarácie.

Politické strany, organizácie a ľudia v bývalom Sovietskom zväze a v ďalších východoeurópskych krajinách vyjadrili svoju silnú túžbu po minulých rokoch socializmu a spustili hnutie za odpor voči bezdôvodnému protisocialistickému sofizmu a za obranu zásluh, ktoré vykonali ich bývalí vodcovia.

Venezuela, Bolívia, Nikaragua a mnoho ďalších krajín Latinskej Ameriky prešlo na cestu antiimperialistického socializmu a zastáva názor, že kapitalizmus nemôže byť v nijakom prípade nápomocný pri riešení pretrvávajúcich problémov ľudstva.

Po vstupe do 21. storočia finančná a hospodárska kríza v Spojených štátoch amerických prerástla do všeobecnej krízy svetového kapitalistického systému. V tejto situácii sa začal boj o ochranu nezávislých práv a záujmov pracujúcich más šíriť do celého sveta. Plamene boja, ktorý vzplanul na Wall Street v SŠA, sa prehnali cez viac ako 1 500 miest vo viac ako 80 krajinách, čo uštedrilo ranu kapitalizmu.

Pokrokové politické strany a osobnosti vo viacerých krajinách, ktoré prikladajú veľký význam záujmom más a usilovali sa o ich nezávislý rozvoj, vyhrali voľby a dostali sa k moci.

Politici v západnom svete, ktorí sa roztrubovali o „víťazstve kapitalizmu“ sami priznali „koniec kapitalizmu“ a ich postoj k socializmu sa zmenil z kritiky na obdiv. Podľa amerických médií bolo slovo socializmus v tejto krajine jedným z najpopulárnejších v roku 2015.

Prechod z kapitalizmu na socializmus je zákonitosťou spoločenského vývoja ľudstva.

V septembri 2018 Strana socialistov Moldavska a ďalšie politické strany podpísali deklaráciu, čo viedlo k zvýšeniu počtu signatárov na 310 k dnešnému dňu.

Socializmus je ideálom a budúcnosťou ľudstva.

Naša vlasť (Nenara) – http://naenara.com.kp