Skip to content

Občania Pchjongjangu zveľaďujú svoje okolie

Pchjongjang, 1. apríla čučche 109 (2020) (PT) – V Pchjongjangu prebieha jarné upratovanie ako forma protiepidemických prác.

Centrálny obvod dokončil obkladanie a maľovanie vonkajších stien bytových domov, škôl a verejných budov a vysádzanie kvitnúcich kríkov v parkoch, na ihriskách a odpočívadlách, aby sa skrášlilo prostredie ulíc a obytných štvrtí.

Obvod Mangjongde uskutočnil projekt zlepšenia toku rieky podstatným spôsobom, vytvoril nové zelené plochy o rozlohe tisícov metrov štvorcových a vysadil popri železničných tratiach a rieke Potchong viac ako 18 000 stromčekov vhodných druhov.

Songjo, Pchjongčchon, Moranbong, Sosong, Sadong a ďalšie obvody podnietili obyvateľov k činnostiam zameraným na obnovu okolia, ako je čistenie chodníkov, práce na cestách, orezávanie stromov a strihanie živých plotov.

V súlade s predlžovaním protiepidemických prác mesto riadi správu vodovodného systému, kontroluje kvalitu vody a dezinfikuje ju a prijíma preventívne opatrenia proti škodlivému hmyzu, ktorý môže prenášať choroby.

Pyongyang Times – http://www.pyongyangtimes.com.kp