Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval provincie Jižní a Severní Hamgjong

Pchjongjang 1. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem různých odvětví provincií Jižní a Severní Hamgjong.

Soudruh Kim Tok Hun se podrobně seznámil s celkovou situací Kim Čchekova hutního komplexu a povzbudil dělnickou třídu ve snaze dosáhnout cílů výroby železa a oceli, stanovených 8. sjezdem strany. Zdůraznil, že bychom se měli zaměřit na výstavbu nové energeticky úsporné metalurgické pece, zvýšit míru využití zařízení a důsledně vytvořit systém dopravy koncentrátů.

 

 

V Čchongdžinských ocelárnách soudruh Kim Tok Hun zdůraznil potřebu ve směru navrženém sjezdem strany k zefektivnění a rozvoji klíčových průmyslových odvětví aktualizovat stávající výrobní procesy s pokročilým vybavením, přijmout opatření k včasnému zajištění surovin, paliv a materiálů a tím rozhodně zvýšit produkci železných a ocelových výrobků.

V Těžním komplexu Musan zdůraznil potřebu zvýšení produkce železné rudy dalším posilováním materiálně-technické základny v souladu s cíli jednotlivých fází a plánem provádění hospodářské strategie strany.

Během návštěvy Ranamského komplexu důlních strojů a Herjongského závodu na důlní stroje soudruh Kim Tok Hun diskutoval o praktických otázkách vývoje a výroby moderních strojních zařízení pro těžbu uhlí během nového pětiletého plánu založeného na rozvoj strojírenství.

Na terénních poradních shromážděních byla projednána opatření ke zvýšení výroby železa založené na čučche a využití hnědého uhlí ze severní oblasti při výrobě surového železa. Byly provedeny mimořádné organizační práce k zajištění odpovědného dodání zařízení a materiálů v příslušných jednotkách a uspokojivé výroby železných a ocelových výrobků potřebných pro stavbu obytných budov s 10 tisíci byty v Pchjongjangu.

Kromě toho se soudruh Kim Tok Hun při kontrole různých zemědělských družstev ve městech Tančchon a Herjong a okresech Hongwon, Pukčchong, Kumja a Kowon seznámil se stavem nadcházejících zemědělských prací a přijal příslušná opatření.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp