Skip to content

Rodong Sinmun: Vykorisťovateľská a koristnícka povaha kapitálu sa nikdy nezmení

Pjongjang, 1. mája čučche 107 (2018) (KCNA) – Denník Rodong Sinmun v utorňajšom článku uvádza, že vykorisťovateľská a koristnícka povaha kapitálu sa nikdy nezmení. 21. storočie je érou IT priemyslu, píše sa v článku, ktorý ďalej pokračuje:

V tejto dobe je zneužívanie pracujúcich ľudí kapitalistami páchané viac skrytým spôsobom.
V ére mechanických strojov vyvárali kapitalisti materiálne bohatstvo a hromadili zisky prostredníctvom fyzickej práce pracujúcich ľudí, ktorí používali pracovné prostriedky. Dnes však vytvárajú a zvyšujú zisky pomocou informačných zariadení vrátane počítačov bez účasti veľkého množstva pracovných síl.

Využívanie pracujúcich ľudí kapitalistami v ére IT priemyslu sa stalo ešte vážnejším. Kapitalisti posilnili vykorisťovanie pracujúcich prostredníctvom znižovania miezd ľudí, ktorí sa podieľajú na intelektuálnej práci.

V poslednej dobe sa životné podmienky pracujúcich más ešte viac zhoršili, namiesto toho, aby sa zlepšili. Rozvoj IT priemyslu okrem toho zhoršuje krízu nezamestnanosti, zhubnú chorobu kapitalistickej spoločnosti. Po ďalšie, vývoj IT priemyslu rozširuje priepasť medzi bohatými a chudobnými.

Súčasná veda a technológia nemôžu odstrániť nerovnosť medzi kapitalistickou triedou a pracujúcimi masami, ani následné sociálne a triedne rozpory a konflikty.

Nevyhnutnosť vývoja dejín je, že kapitalizmus je na ceste sebazničenia a pádu, nie prosperity.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp