Skip to content

Kórejské ženy – kvetiny spoločnosti

Kvetina prináša ľuďom vďaka svojej vôni potešenie a dobrú náladu. Jednou z mnohých piesní ospevujúcich ženy je pesnička Ženy sú kvetiny:

Ženy sú kvetinami krajiny,
kvetinami pestujúcimi z detí hrdinov.

Považovať ženy za kvetiny života, rodiny a krajiny je v KĽDR étosom a morálnym prvkom spoločnosti. V minulosti boli kórejské ženy spútané putami feudalizmu a útlaku, ale pod múdrym vedením veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena mohli začať žiť skutočný život. V každej ére revolúcie a výstavby zanechali ženy jasné stopy.

Veľký vodca súdruh Kim Čong Il vzdal hlbokú úctu ženám keď povedal, že ten, kto si neváži ženy, je hlupák.

Dnes sú ženy v plnom rozkvete ako kvetiny spoločnosti pod dobrotivosťou váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una.
Zariadil, aby vždy 8. marca krásne oslavovali Medzinárodný deň žien a Deň matiek, pričom pri týchto oslavách dostávajú spomienkové predmety vrátane kvalitného kozmetického tovaru.

Ako môžeme vidieť, kórejské ženy vedú skutočne krásny život ako kvetiny spoločnosti a krajiny v lúčoch veľkého slnka.

Pieseň Ženy sú kvetiny