Skip to content

Zomrel súdruh Kim Čchol Man

Pchjongjang, 4. decembra čučche 107 (2018) (KCNA) – S hlbokým zármutkom oznamujeme, že člen Ústredného výboru Kórejskej strany práce a poslanec Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR súdruh Kim Čchol Man zomrel 3. decembra čučche 107 (2018) o 3:20 kórejského času vo veku 98 rokov.

Narodil sa v rodine chudobných roľníkov v okrese Unhung v provincii Rjanggang 2. novembra 1920.

V temnej dobe japonskej koloniálnej nadvlády sa pridal k slávnemu protijaponskému ozbrojenému boju, organizovanému a vedenému veľkým vodcom súdruhom Kim Ir Senom a venoval všetko svoje úsilie posvätnej veci národného oslobodenia.

Od júla 1936 pracoval ako člen Združenia pre obnovu vlasti a v júli 1937 sa stal členom Kórejskej ľudovej revolučnej armády. Po vstupe do armády najprv bojoval v mládežníckom oddiele a potom v 7. pluku, ktorému velil O Čung Hup, pričom preukázal jedinečnú odvahu v bitkách s japonskými imperialistami.

Po národnom oslobodení sa súdruh Kim Čchol Man aktívne podieľal na vytvorení pravidelných revolučných ozbrojených síl v súlade s vedúcou líniou veľkého vodcu, a venoval úsilie ich rozvoju počas služby v Kórejskej ľudovej armáde na pozícii veliteľa družstva, veliteľa práporu a veliteľa pluku.

Počas Vlasteneckej oslobodeneckej vojny zastával posty veliteľa pluku a zástupcu veliteľa divízie pre vojenské záležitosti, pričom poskytoval svojím vojakom cenné skúsenosti v boji proti nepriateľovi.

V povojnovom období a počas budovania základov socializmu pôsobil ako veliteľ divízie a zboru a náčelník armádneho štábu Kórejskej ľudovej armády.

Po dlhú dobu od 60. rokov 20. storočia zastával zodpovedné funkcie v generálnom štábe KĽA, orgánoch ľudovej bezpečnosti a v oblasti vojenského priemyslu, kde aktívne pracoval na dôkladnej realizácii vojenskej línie Strany a modernizácii muničného priemyslu.

Od októbra 1966 pracoval ako náhradník Ústredného výboru KSP a ako člen Ústredného výboru KSP od novembra 1970. Od apríla 1976 do októbra 1981 a od mája 1990 do septembra 2010 pôsobil ako náhradný člen Politického byra Ústredného výboru KSP, a od novembra 1970 do septembra 2010 ako člen Ústrednej vojenskej komisie KSP.

Od októbra 1962, t. j. od zvolania 3. Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR, pracoval ako námestník.

Za svoje významné služby Strane, štátu, revolúcii a ľudu získal Rád Kim Ir Sena, Rád Kim Čong Ila, hodinky nesúce vznešené mená veľkého vodcu a veľkého generála, titul Dvojnásobného hrdinu KĽDR, titul Hrdina práce a ďalšie vysoké hodnosti, stranícke a štátne pochvaly.

Nekrológ, ktorý bol vydaný 3. decembra v mene Ústredného výboru Kórejskej strany práce, Ústrednej vojenskej komisie KSP, Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a prezídia Najvyššieho ľudového zhromaždenia poznamenal, že súdruh Kim Čchol Man bol protijaponským revolučným bojovníkom a spoľahlivým revolučným veteránom, ktorý celý život odvážne bojoval vo vojenskej uniforme za oslobodenie krajiny, slobodu a šťastie ľudu a rozvoj ľudovej armády a obrany, pod vedením veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila.

On je prvá generácia revolúcia do poslednej chvíle svojho života ukázal nádherný príklad vernosti vedením rešpektovaného najvyššieho vodcu súdruh Kim Čong-un a inšpirovať a zdvihol ľudí a vojakov na posvätnom boja o dedičstve a dosiahnutie revolučný príčiny Juche.

Ako predstaviteľ prvej generácie revolúcie do poslednej chvíle svojho života ukazoval nádherný príklad vernosti vedeniu váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una a povzbudzoval ľud a vojsko v posvätnom boji za pokračovanie a dosiahnutie veci revolúcie čučche.

Napriek tomu, že súdruh Kim Čchol Man zomrel, jeho služby pre Stranu a revolúciu, vlasť a ľud budú navždy svietiť spolu s víťazným postupom revolučnej veci čučche.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp