Skip to content

Prohlášení zástupce KLDR na konferenci o odzbrojení

Pchjongjang 29. ledna čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – Han Te Song, stálý zástupce Korejské lidově demokratické republiky při Úřadu OSN v Ženevě a dalších mezinárodních organizacích ve Švýcarsku, přednesl 26. ledna prohlášení na plenárním zasedání konference o odzbrojení konané prostřednictvím videokonference.

Ve svém prohlášení uvedl, že na této planetě není žádná země jako KLDR, která by byla vystavena neustálému ohrožení válkou, a že touha jejího lidu po míru je s ohledem na to silná, a pokračoval: Vláda KLDR vyvinula veškeré úsilí, aby zabránila zhoršení regionálního napětí, ze své silné touhy zajistit mír a bezpečnost na Korejském poloostrově a na celém světě. Důmyslné zbraně nepřátelských sil namířené na náš stát však nabývají na síle a bezohledné zbrojení narušuje mezinárodní rovnováhu sil.

Skutečnost ukazuje, že pouze když budeme posilovat své schopnosti národní obrany bez chvilky odpočinku, dokážeme zvládnout vojenské hrozby a dosáhnout míru a rozkvětu Korejského poloostrova. Proto je pevným odhodláním KLDR nepřetržitě posilovat vojenské kapacity země, dokud přetrvává nebezpečí agresivní války nepřátelských sil proti našemu státu a dokud na Korejském poloostrově nezmizí taková slova, jako je jako vyhrožování a vydírání nepřátelskými silami.

Naše neustálé posilování nejsilnějšího válečného odstrašení je zaměřeno na obranu a otevření éry skutečného míru na věky bez války.

KLDR jako odpovědný stát s jadernými zbraněmi nezneužije své jaderné zbraně, pokud se agresivní nepřátelské síly nepokusí použít jaderné zbraně proti nám.

Stálý zástupce zdůraznil, že je neochvějnou vůlí vlády KLDR spolehlivě hájit mír a stabilitu na Korejském poloostrově i na celém světě, jak objasnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR Kim Čong Un ve své zprávě na historickém 8. sjezdu Korejské strany práce.

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky,

http://www.mfa.gov.kp