Skip to content

Masová shromáždění v provincii Severní Hamgjong a městech Nampcho, Kesong a Rason

Pchjongjang, 10. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 9. a 10. ledna se v provincii Severní Hamgjong a ve městech Nampcho, Kesong a Rason konala shromáždění k důkladnému provádění programových úkolů stanovených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci místních stranických a mocenských orgánů, organizací pracujících, továren, podniků, družstev a vysokých škol, pracující lid a studenti.

 

Na shromážděních byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci konkrétně analyzovali nedostatky zjištěné ve svých oborech a ve svých jednotkách a vyjádřili odhodlání postavit se veškerou svou energií k boji za provádění programových úkolů stanovených na plenárním zasedání. Uvedli, že v tomto slavnostním roce 75. výročí založení Korejské strany práce je nutné výše pozvednout prapor samostatnosti a soběstačnosti, zvýšit výrobu předních továren a podniků na vyšší úroveň a obnovit jejich vzhled. Vyzvali k dosažení cenných úspěchů v oblasti vzdělávání a vědeckého výzkumu a přispění k úplnému vyřešení vědeckých a technických problémů, které se objevují v různých oblastech.

Zdůraznili také, že mladí lidé by měli se měli směle ujmout nejdůležitějších odvětví socialistické hospodářské výstavby a otevřít cestu vpřed projevením moudrosti a odvahy mládeže.

Řekli, že budou široce zavádět pokročilé zemědělské metody a zemědělské technologie a provádět veškerou zemědělskou práci na vědeckém a technickém základě a zvyšovat zemědělskou výrobu.

Poté se konaly masové manifestace.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp