Skip to content

7. sjezd KSP skončil

Pchjongjang, 10. května čučche 105 (2016) (KCNA) – Sedmý sjezd Korejské strany práce (KSP) byl v pondělí ukončen.
Sjezd diskutoval třetí bod svého programu “O přepracování Stanov KSP” a přijal rozhodnutí.
Podle rozhodnutí přepracované “Stanovy KSP” stanoví, že její nejvyšší pozicí je předseda KSP a ten je jejím nejvyšším vůdcem, který zastupuje stranu a vede celou stranu.
ph1-0

S přihlédnutím k tomu je tajemník Ústředního výboru strany přejmenován na místopředsedu, vedoucí tajemník, tajemník a zastupující tajemník provinčních, městských a krajských stranických výborů a základních organizací strany na předsedu a místopředsedu a sekretariát Ústředního výboru strany na výbor (byro) výkonné politiky a sekretariát provinčních, městských a krajských výborů strany na úřad (referát) výkonné politiky.
Některé kapitoly a ustanovení současných stanov strany a jejich obsah byly revidovány a doplněny podle potřeby s rozvojem skutečnosti.
Sjezd diskutoval čtvrtý bod programu “Zvolení váženého soudruha Kim Čong Una do nejvyšší pozice naší strany”.
Kim Jong Nam pronesl projev o zvolení Kim Čong Una do nejvyšší pozice KSP.
Řekl, že Kim Čong Un je nejvyšším vůdcem KSP a korejského lidu, který úspěšně kráčí vpřed a dovršuje revoluční proces čučche, který byl zahájen na hoře Pektu a vykonal vítězný postup.
Pokračoval:
Poslední čtyři léta, ve kterých KSP prováděla revoluci s Kim Čong Unem jako svým vůdcem, byla svědky kontinuity nejdivočejší konfrontace s nepřátelskými silami a byla hrdými dny, během kterých probíhala jedno za druhým významná vítězství a velké události, které budou zvláště zaznamenány v dějinách národa, bez ohledu na nejhorší nepřízeň osudu.
ksp_7

V tomto období Kim Čong Un mocně demonstroval důstojnost a národní sílu socialistické Koreje na nejsilnější úrovni svým vynikajícím vedením a zmařil útočné manévry nepřátelských sil k jejímu potlačení, čímž vytvořil pevný základ pro konečné vítězství.
Neotřesitelná je pevná víra a vůle KSP, armády a lidu KLDR dosáhnout každého vítězství a slávy na cestě cílevědomého prosazování myšlenek a vedení Kim Čong Una.
Kim Jong Nam zdvořile navrhl sjezdu zvolit Kim Čong Una za předsedu KSP, což odráží jednoznačnou vůli všech členů strany, vojsk Korejské lidové armády a lidu.
Hwang Pjong So, Čon Jong Nam, Ču Jong Gil, Ri Mjong Gil a The Hjong Chol, delegáti každé provinční stranické organizace, ve svých projevech plně podpořili a schválili návrh na zvolení Kim Čong Una za předsedu KSP, její nejvyšší pozici.
Vyjádřili své odhodlání absolutně důvěřovat Kim Čong Unovi a následovat pouze jeho v každé bouři a napětí a vytrvale bojovat pod vedením Ústředního výboru strany také v budoucnosti, stejně jako to dynamicky činili během dlouhé cesty revoluce, následujíce velké vůdce.
Sjezd zvolil Kim Čong Una za předsedu KSP.
MM00242884

Konaly se volby do orgánů ústředního vedení, pátý bod programu.
Sjezd prohlásil, že předseda KSP Kim Čong Un byl zvolen členem Ústředního výboru strany, členem politického byra Ústředního výboru strany, členem prezídia politického byra Ústředního výboru strany a předsedou Ústřední vojenské komise strany, v souladu se stanovami KSP a pravidly volby orgánů nejvyššího vedení KSP.
Sjezd zvolil Ústřední výbor strany.
Nejprve 
nominoval kandidáty na členy a náhradníky ÚV strany.
129 kandidátů na členy a 106 kandidátů na náhradní členy Ústředního výboru strany bylo zvoleno členy a náhradníky Ústředního výboru strany s jednomyslným souhlasem delegátů.
Sjezd zvolil Ústřední revizní komisi strany.
15 kandidátů na členy Ústřední revizní komise strany bylo zvoleno jejími členy s jednomyslným souhlasem delegátů.
Delegáti byli informováni o rozhodnutí prvního plenárního zasedání 7. Ústředního výboru strany.
Byly oznámeny výsledky voleb členů prezídia politického byra a členů a náhradních členů politického byra Ústředního výboru strany.
Byly vyhlášeny výsledky voleb místopředsedů ÚV strany a podána informace, že byl ustaven výbor výkonné politiky.
Delegáti byli informováni, že byla ustavena Ústřední vojenská komise strany.
Byli informováni, že byli jmenováni ředitelé oddělení Ústředního výboru strany a šéfredaktor Rodong Sinmun (Dělnické noviny, pozn. překl.), orgánu Ústředního výboru strany.
Byly oznámeny výsledky voleb kontrolní komise ÚV strany.
Delegáti byli informováni o rozhodnutí, vydaném prvním plenárním zasedáním 7. Ústřední revizní komise strany.
Bylo oznámeno provolání 
sedmého sjezdu KSP všem vojskům KLA, mládeži a lidu “Učiňme všestranný útok za úplné vítězství socialismu tím, že spustíme kampaň rychlosti Mallimy!” (Mallima – legendární rychlý kůň, pozn. překl.)
Kim Čong Un, předseda KSP, přednesl na sjezdu závěrečný projev.
Sedmý sjezd KSP, konaný za přítomnosti Kim Čong Una, velkého vůdce KSP a korejského lidu, byl významným velkým shromážděním, když označil dějinný předěl v posvátném úsilí o dosažení velké věci Pektu pod praporem kimirsenismu-kimčongilismu.