Skip to content

Skutečná lidská práva pro lid

Pchjongjang, 10. prosince čučche 108 (2019) (Nenara) – 10. prosince je Světový den lidských práv. Při této příležitosti je korejský lid naplněn velkou hrdostí a sebevědomím ze života v socialistickém systému, který nejlépe odráží jeho požadavky na lidská práva a plně je uskutečňuje.

KLDR, která dává nejvyšší a absolutní prioritu zájmům lidu a považuje za způsob své existence vyvíjení nezištného a oddaného úsilí pro dobro lidu, formuluje a provádí celou svou linii a politiku na principu úplného zajištění práva lidu na nezávislost. Zřídila takový výhodný socialistický systém lidských práv, jako je zákon kodifikující lidská práva jako právo lidu na nezávislost, dobře organizovaný státní aparát pro důkladné uplatňování jeho práva na nezávislost a pokročilou vzdělávací a propagační strukturu pro zvyšování jeho povědomí o lidských právech.

 

Korejci zásadně uplatňují všechna práva jako společenské bytosti, včetně politické svobody a práv, práva na práci, odpočinek, učení a podpory svého zdraví.

Volby poslanců do 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR se konaly 10. března čučche 108 (2019). Voleb se zúčastnilo 99,99 % všech voličů registrovaných v seznamech voličů po celé zemi a 100 % z nich odevzdalo své hlasy pro kandidáty na poslance. Z 687 osob zvolených do NLS tvoří 16,2 % dělníci, 9,6 % družstevní rolníci a 17,2 % sloužící mužstvo. 92 % z nich jsou držiteli akademických hodností a titulů, včetně profesorů a lékařů a dalších technických a odborných kvalifikací. To jasně ukazuje, že dělníci, učitelé, výzkumní pracovníci a další lidé plně uplatňují svá práva na svobodnou účast ve státní správě.

Země prosazuje systém bezplatného vzdělávání, včetně všeobecného 12letého povinného vzdělávání zahrnujícího jednoleté předškolní vzdělávání. Právo na vzdělání je v KLDR zajištěno na nejvyspělejší úrovni na celém světě. Všichni lidé mají výhody bezplatné lékařské péče. Stát staví bytové domy a distribuuje je lidem zdarma. Dělníci, učitelé, vědci a další pracující lidé vedou šťastný život v moderních domech, včetně domů v ulici Rjomjong a ulici vědců Mire. Tuto skutečnost lze nalézt pouze v KLDR.

Třístupňová obnova okresu Samdžijon a další stavební projekty, včetně turistického střediska Wonsan-Kalma, jsou nyní v zemi v plném proudu. Všechny jsou zaměřeny na to, aby svému lidu poskytly lepší materiální a kulturní život.

Skutečná lidská práva nemohou být nikdy uskutečněna sama od sebe. Mnoho lidí na celém světě nemůže uplatňovat svá základní lidská práva, ale stává se obětí zneužívání a potlačování lidských práv. Ještě horší je, že lidská práva jsou zneužívána reakčními silami, aby uskutečnily svůj postranní úmysl zasahovat do vnitřních záležitostí suverénních států a napadat je a porušovat lidská práva národů v jiných zemích.

Lidská práva jsou právo na nezávislost, kterou by lid měl uplatňovat v politické, ekonomické, ideologické, kulturní a ve všech ostatních oblastech společenského života. Skutečná lidská práva mohou být realizována a zaručena politickým a sociálním systémem nezávislého státu.

KLDR bude neustále rozšiřovat oblast působnosti své politiky zaměřené na lid, aby zajistila lidská práva i v budoucnu.

Korejský lid dosáhne ještě většího pokroku při uplatňování svých skutečných lidských práv spolu s dynamickým úsilím o podporu budování mocné socialistické země.

 

Doc. Dr. Sok Čchol Won, ředitel Institutu pro lidská práva Akademie společenských věd

Nenara (Naše země), http://naenara.com.kp/