Skip to content

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Nesplnené želanie

5. decembra 1999 navštívil drahý vodca súdruh Kim Čong Il rybiu farmu, ktorú vybudovala jednotka Kórejskej ľudovej armády. Keď uvidel bývalý močiar zmenený na rybiu farmu, opýtal sa dôstojníka jednotky: „Aká je rozloha rybej farmy?“

Keď sa dozvedel odpoveď, ocenil jej veľkú plochu.

Presunul sa do stredu farmy, ktorú tvorili rybníky ikernačiek, malých rýb a sumcov, a podrobne sa pýtal na rozmiestnenie rybníkov, topografiu regiónu, výrobnú kapacitu a výstavbu farmy. Podotkol, že je zázrak, že hoci bol všetkého nedostatok, jednotka vybudovala modernú rybiu farmu a nasadila ryby v priebehu 40 dní. Dodal, že takýto zázrak môžu urobiť iba vojaci KĽA, ktorí sú pripravení hýbať horami a plniť moria, prechádzať ohňom a vodou, ak im to strana nariadi.

Dôstojník sa cítil nehodný takejto chvály a pomyslel si, že pohľad na sieť plnú veľkých rýb by bol veľkolepý. V nádeji, že to ukáže generálovi, povedal, že majú nablízku sieť a lovenie rýb nebude trvať dlhšie ako päť minút. Ponáhľal sa, aby priniesol sieť, keď ho súdruh Kim Čong Il zastavil.

Nie,“ požiadal ho.

Dôstojník sa zastavil a prekvapene sa na neho pozrel.

Generál povedal: „Nemali by ste prikazovať vojakom, aby lovili ryby v tento chladný deň.“