Skip to content

Představitelé Společnosti Pektusan se rozloučili s končícím velvyslancem KLDR

Praha, 25. října čučche 108 (2019) – Zástupci Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České myšlenky pro studium a uskutečnění myšlenky čučche navštívili velvyslance KLDR soudruha Kim Pchjong Ila na velvyslanectví v Praze v souvislosti s ukončením jeho mise v České republice. Setkání se uskutečnilo na pozvání soudruha velvyslance. Přítomen byl také rada velvyslanectví soudruh Kim Čchon Se.
Soudruh velvyslanec hovořil o svém pobytu v ČR, o svém pohledu na současnou situaci na Korejském poloostrově, vývoji současné situace ve světě, činnosti Společnosti Pektusan po dobu jeho působení v ČR. Poděkoval nám za naši činorodou práci a soustavnou činnost, kterou vyvíjíme v podpoře politiky Korejské strany práce v čele se soudruhem Kim Čong Unem, nejvyšším představitelem KLDR. Rovněž ocenil, že nezapomínáme na různá výročí, ke kterým vydáváme prohlášení, která šíříme také na internetu.
Soudruh velvyslanec popřál Společnosti Pektusan mnoho úspěchů v příštím období. Vyslovil přesvědčení, že dobrá spolupráce Pektusanu s ambasádou bude pokračovat i s dalším velvyslancem, který ho vystřídá. Všem členům a sympatizantům popřál pevné zdraví, dobré výsledky při získávání nových členů a propagování idejí KLDR u našich občanů.
Jménem Pektusanu jsme soudruhu velvyslanci poděkovali za jeho upřímná slova. Ocenili jsme jeho soustavnou pozornost, kterou nám věnoval po celé období svého působení v ČR včetně osobní účasti na našich akcích. Jako výraz ocenění jsme soudruhu velvyslanci předali osobní dárky a čestné uznání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.
Soudruh velvyslanec za udělení čestného uznání poděkoval a řekl, že si ho velmi váží.

I my jsme soudruhu velvyslanci popřáli, aby se mu v další činnosti dařilo dosahovat dobrých výsledků.

RSDr. Jozef Servista,
předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan
a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche