Skip to content

Dopis súdruhovi KIM ČONG UNOVI k výročiu zvolenia súdruha KIM ČONG ILA za predsedu Komisie národnej obrany (9. apríla)

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 

vrchný veliteľ ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

P ch j o n g j a n g

 

Vážený súdruh Kim Čong Un,

dovoľte nám, aby sme Vám a Vášmu ľudu čo najsrdečnejšie zablahoželali k 28. výročiu zvolenia veľkého generála súdruha Kim Čong Ila za predsedu Komisie národnej obrany.

Toto strategické rozhodnutie veľmi pozdvihlo bojového ducha Kórejskej ľudovej armády a malo veľký význam v implementácii politiky songun, jedinej správnej cesty ako jednať s americkými imperialistami a ich prisluhovačmi.

Súdruh Kim Čong Il dosiahol počas tejto funkcie množstvo výnimočných zásluh pre vec národnej obrany, ktoré sa zapísali do dejín Vašej vlasti. Predovšetkým sa zaslúžil o vytvorenie mocného odstrašujúceho prostriedku proti imperialistom, posvätného meča songunu.

Prajeme Vám, vážený súdruh maršal, aby ste naďalej úspešne zachovávali bojové tradície Kórejskej ľudovej armády, zabezpečili mier a stabilitu na Kórejskom polostrove, dosiahli vyhnanie amerických vojsk z južnej Kórey a nezávislé mierové znovuzjednotenie.
 

  Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan

Česká skupina pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche

                                                                V Prahe dňa 05. 04. 2021