Skip to content

4. národní setkání aktivistů v zemědělství

 

Pchjongjang, 27. prosince čučche 107 (2018) (KCNA) – V Pchjongjangu se konalo 4. národní setkání aktivistů v oblasti zemědělství.

Setkání konané 25. a 26. prosince v “Domě kultury 25. dubna” analyzovalo a zhodnotilo úspěchy, zkušenosti a ponaučení získané v boji za uskutečnění politiky strany v oblasti zemědělské revoluce a diskutovalo o úkolech a způsobech dosažení cílů zemědělské produkce, stanovených stranou, nejsilnějším projevením duševní síly a tvůrčího nadšení funkcionářů a pracujících v zemědělské oblasti a vzedmutím horkého větru vědeckého zemědělství a zintenzivněním hnutí za vysoké výnosy.

 

Přítomen byl soudruh Čche Rjong He, člen prezídia Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru KSP; soudruh Pak Pong Ču, člen prezídia Politického byra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti a předseda vlády KLDR; soudruzi Ro Tu Čchol, Pak Tche Dok a Kim Nung O, vedoucí funkcionáři strany a vlády; soudruh Ko In Ho, místopředseda vlády a ministr zemědělství, soudruh Ri Čchol Man, vedoucí oddělení Ústředního výboru KSP, předsedové provinčních výborů KSP a příkladní zemědělci, venkovští nižší funkcionáři, zemědělští vědci a technici z celé země, vedoucí funkcionáři v oblasti zemědělství a funkcionáři ministerstev, národních institucí a příslušných jednotek.

Soudruh Pak Pong Ču přednesl zprávu. Referent uvedl, že dějiny hnutí za vysoké výnosy v naší zemi jsou dějinami vznešené vlastenecké oddanosti velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který otevřel širokou cestu pro rozvoj čučchejského zemědělství, a hrdou historií, která mocně projevila sílu socialismu našeho stylu a kolektivismu. Poukázal na úspěchy, kterých dosáhli zemědělští funkcionáři a pracující pod vedením strany díky dynamickému boji za dosažení nového skokového pokroku v zemědělské produkci.

S odkazem na nedostatky provedené některými zemědělci a jednotkami v minulosti uvedl, že nedokázali zodpovědně provádět produkci a řízení osiva a také nedokázali správně rozdělit kmeny v souladu s klimatickými podmínkami a charakteristikami polí, a proto nemohli plně využívat výhod systému odpovědnosti za pole v rámci systému řízení nižších pracovních kolektivů.

Referent zdůraznil potřebu dosáhnout cíle produkce obilovin stanoveného v pětiroční strategii rozvoje národního hospodářství tím, že uskuteční dynamické hnutí za vysoké výnosy, které zahájila strana, a tvrdou prací za konečné vítězství při budování socialistické moci.

Na shromáždění byly předneseny projevy.

 


 

 

Účastníci 4. národního setkání aktivistů v zemědělství přijíždějí do Pchjongjangu


 

Účastníci 4. národního setkání aktivistů v zemědělství si prohlížejí Pchjongjang – Mangjongde a další místa

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp