Skip to content

K blížiacemu sa 70. výročiu založenia Kórejskej ľudovej armády

Londýn, 29. januára čučche 107 (2018) (UK KFA) – Asociácia pre štúdium politiky songun v Spojenom kráľovstve (ASSPUK), Anglická študijná skupina idey čučche (JISGE), Asociácia britsko-kórejského priateľstva (UK KFA) a Britský výbor solidarity pre mier a znovuzjednotenie Kórejského polostrova (BSCPKP), vydali nasledujúce spoločné vyhlásenie pri príležitosti 70. výročia založenia pravidelných revolučných ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kórejskej ľudovej armády, ktoré si pripomenieme dňa 8. februára:

            Dňa 8. februára to bude 70 rokov od chvíle, kedy Kórejská ľudová revolučná armáda, ktorá bojovala proti lúpežným a agresívnym japonským imperialistom, bola transformovaná do stálych ozbrojených síl veľkým vodcom prezidentom Kim Ir Senom.Kórejská ľudová armáda drží ochrannú ruku nad socialistickými výhodami ľudovej Kórey a bráni suverenitu KĽDR. Je to úplne odlišné od armády v imperialistickej krajine.
   KĽA je jedinečná revolučná ozbrojená sila kórejského ľudu založená na princípoch čučche a songunu. Je to armáda ľudu, armáda revolúcie, armáda robotníckej triedy a Kórejskej strany práce.
 Veľký vodca prezident Kim Ir Sen, ktorý je vždy víťazným brilantným veliteľom železnej vôle a nadaným vojenským stratégom, predložil líniu budovania armády po oslobodení Kórey a rozvinul Kórejskú ľudovú revolučnú armádu do Kórejskej ľudovej armády, moderných ozbrojených síl, ktoré uskutočňujú nesmrteľné činy v dejinách budovania revolučných ozbrojených síl.
    KĽA, pravidelná revolučná ozbrojená sila, ktorú založil veľký vodca prezident Kim Ir Sen, nasledovala slávnu cestu. V 50. rokoch minulého storočia KĽA prekonala inváziu amerických imperialistov, ktorí chceli pohltiť KĽDR v jej kolíske, a preukázala dôstojnosť a česť KĽDR a kórejského ľudu počas Vlasteneckej oslobodeneckej vojny. Neskôr pravidelné revolučné ozbrojené sily KĽDR priniesli porážku americkým imperialistom počas “Incidentu Pueblo”, Incidentu EC-121, incidentu v Panmundžome v roku 1976 a incidentu s helikoptérou v roku 1994.
  Po tom, čo úloha najvyššieho veliteľa pripadla na veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila, KĽA spôsobila porážku juhokórejským fašistickým vojnovým provokatérom v Západnom mori a na ostrove Jongphjong. V marci 2013 a v auguste 2015 Kórejská ľudová armáda pod velením drahého váženého maršala Kim Čong Una zmarila agresívne kroky amerických imperialistov a juhokórejských bábok.

     Naše delegácie boli počas vojenských prehliadok v apríli 2012, júli 2013, októbri 2015 a apríli 2017 svedkami neuveriteľnej jednoty a absolútnej disciplíny Kórejskej ľudovej armády.
                                                                
     Dnes, pod vedením drahého váženého maršala Kim Čong Una pravidelné revolučné ozbrojené sily KĽDR sú každým dňom čoraz silnejšie. KĽDR sa stala pokrokovou jadrovou mocnosťou čučche. Sme presvedčení, že vďaka váženému maršalovi Kim Čong Unovi, brilantnému songunskému veliteľovi, KĽA dosiahne konečné víťazstvo nad americkými imperialistami a opätovne zjednotí krajinu.
Sláva 70. výročiu Kórejskej ľudovej armády!

Asociácia pre štúdium politiky songun v Spojenom kráľovstve – ASSPUK
Anglická študijná skupina idey čučche – JISGE
Asociácia britsko-kórejského priateľstva – UK KFA
Britský výbor solidarity pre mier a znovuzjednotenie Kórejského polostrova – BSCPRKP