Skip to content

Zomrel súdruh Ri Jong Mu

Pchjongjang 28. januára čučche 111 (2022) (KCNA) – Ústredný výbor Kórejskej strany práce a Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vydala nekrológ držiteľa Rádu Kim Ir Sena a Rádu Kim Čong Ila a titulu Hrdina KĽDR súdruha Ri Jong Mua, poradcu bývalého Ministerstva ľudových ozbrojených síl a Ústredného veliteľstva pre územné plánovanie. Zomrel na akútny infarkt myokardu vo štvrtok 27. 1. o 8:40 miestneho času vo veku 97 rokov.

Bol to revolučný vojak verný veľkému vodcovi súdruhovi Kim Ir Senovi a veľkému generálovi súdruhovi Kim Čong Ilovi a revolucionár – veterán, ktorý žil hodnotný život pod veľkou dôverou a starostlivosťou váženého súdruha Kim Čong Una, uvádza nekrológ a pokračuje:

Narodil sa v chudobnej roľníckej rodine počas koloniálnej nadvlády japonských imperialistov a ako člen národa bez štátnej príslušnosti žil so svojimi rodičmi trpký život v cudzej krajine. Po oslobodení Kórey sa stal kompetentným vojenským a politickým funkcionárom revolučnej armády v starostlivosti veľkého vodcu. Venoval všetko posvätnej veci víťazného postupu revolúcie čučche s intenzívnou lojalitou k strane a vodcom.

Pôsobil ako vojenský a politický funkcionár v útvaroch na všetkých stupňoch ľudovej armády od zástupcu veliteľa práporu pre politické záležitosti až po náčelníka politického oddelenia divízie a veliteľa divízie. V období, keď strana položila základy pre napredovanie veci čučche, pôsobil nepretržite ako zástupca náčelníka, vedúci organizačného oddelenia, prvý zástupca náčelníka a náčelník organizačného oddelenia Generálneho politického byra Kórejskej ľudovej armády, pričom plnil významné úlohy pri dôkladnom vytváraní monolitického systému velenia vodcu v celej armáde a implementácii myšlienky a línie budovania armády založenej na čučche.

Pracoval vo významných štátnych inštitúciách, vrátane Štátnej inšpekčnej komisie, Ministerstva verejnej bezpečnosti a Dopravnej komisie, aktívne prispieval k trvalému napredovaniu socialistickej veci nášho štýlu, verný myšlienke a vedeniu prezidenta a veľkého generála. Predovšetkým treba spomenúť, že takmer 20 rokov prejavoval vysokú zodpovednosť a vedúce schopnosti na dôležitom poste podpredsedu Komisie národnej obrany, pričom vykonal značné zásluhy pri uskutočňovaní veľkého plánu generála na obnovu celej krajiny tak, ako to prináleží socialistickej Kórey.

V novom období nástupníctva revolučnej veci čučche si vážil váženého súdruha Kim Čong Una ako jediné centrum vedenia a jednoty, verne si plnil svoju povinnosť a zodpovednú povinnosť veterána revolúcie pri uskutočňovaní revolučných myšlienok a veci veľkých vodcov.

Súdruh Ri Jong Mu síce zomrel, no jeho zásluhy, ktoré s plným nasadením vykonal pre stranu a revolúciu, bude mať náš ľud a vojaci ľudovej armády dlho v pamäti.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp