Skip to content

Provinční shromáždění ke splnění úkolů 5. pléna 7. ÚV KSP

Pchjongjang, 8. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V provinciích Kangwon, Severní Pchjongan, Jižní Hamgjong a Rjanggang se ve dnech 7. a 8. ledna konala shromáždění k důkladnému provedení úkolů stanovených 5. plénem 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnili se jich funkcionáři stranických a mocenských orgánů, organizací pracujícího lidu, průmyslových podniků, zemědělských družstev a vysokých škol a pracující lid a studenti.

 

Řečníci na shromážděních uvedli, že zpráva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru strany je nesmrtelným programem, odrážejícím ocelovou víru a vůli neskonalého velikána, jehož cílem je překonat všechny překážky, se kterými se setkáváme a které brání našemu pokroku, čelním průlomem na všech frontách, a otevření cesty k triumfu revoluce čučche.

Vyzvali všechny, aby se zapojili do provádění rozhodnutí 5. pléna 7. ÚV strany pod praporem soběstačnosti, zajistili vysokou poptávku po vlastní produkci, a tak se stali průkopníky a nositeli standardů v současné bitvě o frontální průlom.

Každý, kdo třímá v srdci jako pravdu spravedlnost velké myšlenky KSP o čelním průlomu a nevyhnutelnosti vítězství, by měl neustále provádět vítězné dílo rostoucího bohatství a moci, šokující svět, překonávat obtíže s nekonečným revolučním přesvědčením, ohnivou láskou k vlasti a neotřesitelným bojovým duchem.

Poté se konaly masové demonstrace.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp