Skip to content

Soudruh Kim Čong Un si prohlédl nový typ trolejbusu a tramvaje

 

Pchjongjang, 4. srpna čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, si prohlédl nový trolejbus a tramvaj vyrobené Pchjongjangským trolejbusovým závodem a Autobusovými opravnami. Doprovázeli ho soudruzi Čche Rjong He, O Su Jong, Kim Su Gil, Hwang Pjong So a Čo Jong Won.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce nejprve navštívil Pchjongjangský trolejbusový závod, kde se seznámil s výrobou trolejbusů nového typu. Při návštěvě montážní dílny trolejbusů si prohlédl trolejbus nového typu, vyrobený závodem. Řekl, že trolejbus je vyroben velmi dobře bez jakékoli chyby a jeho kvalita je mimořádně zlepšena oproti době před půl rokem, a že úroveň přesnosti zpracování oblin vnějšího povrchu vozu, rovina stran a zdokonalení svarů byly zvýšeny a lak je rovněž dobře proveden, i když ještě nebyla zahájena druhá etapa modernizace. Kvalita a kulturní úroveň všech doplňků byla pozoruhodně vylepšena a kvalita pryžových výrobků včetně podlahové gumy a gumových rámů skel a plastových přepážek je dobrá, uvedl a dodal, že je spokojenější a stále vděčnější, protože všechny tyto věci byly vyrobeny v našich továrnách. Velice to ocenil a řekl, že je velmi spokojen a že jsou dokonalé.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podotýkaje, že tento závod je pro celou zemi příkladnou továrnou, která dosáhla vysoké úrovně výroby a kultury života, a která je nejčistší a nejudržovanější ze všech závodů vozového parku země, jak odhadl, když si továrnu prohlížel minule, byl velmi potěšen, že vidí funkcionáře a zaměstnance továrny, kteří udržují pracoviště čistá, pečlivě se starají o vybavení a dobře vedou výrobu a administrativní práci. Seznámil se s plánem druhé etapy modernizace a poskytl podrobné pokyny pro vznikající problémy a způsoby jejich řešení. Upřesnil jednu po druhé otázky týkající se druhé etapy modernizace a růstu výroby.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce slíbil, že je bude aktivně podporovat a vyzval je, aby si stanovili odvážné a velké cíle v provádění projektu druhé etapy modernizace, a stanovil bojové úkoly, aby se Pchjongjangský trolejbusový závod stal továrnou reprezentující výrobce dopravních prostředků naší země, klíčovou továrnu, která aktivně přispívá k ulehčení situace v osobní dopravě a stavu veřejné dopravy v zemi.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce dále navštívil tramvajovou vozovnu Songsan, kde si prohlédl novou tramvaj vyrobenou funkcionáři, výzkumníky, techniky a dělníky Autobusových opraven. S potěšením vyslechl zprávu funkcionářů, že instalovali asynchronní elektromotor s menšími výrobními a provozními náklady a vyrobili a použili pulzní měnič a řídící software, aby zlepšili ovladatelnost nové tramvaje, rychlost a brzdění a sloužili pohodlí cestujících a zajistili místní výrobu většiny mechanických a elektrických součástí a doplňků včetně skel, zpětných zrcadel, podlahové gumy, plastových přepážek a sedaček.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vysoce ocenil, že Správa osobní dopravy v Pchjongjangu, Pchjongjangský trolejbusový závod a Autobusové opravny učinily skutečně záslužné a velké věci pro lid. Vyjádřil své díky všem pracujícím, vědcům a technikům, kteří se podílejí na výrobě trolejbusů a tramvají, za zanícené úsilí projevené Správou osobní dopravy v Pchjongjangu, Pchjongjangským trolejbusovým závodem a Autobusovými opravnami v souladu s politikou Korejské strany práce pro místní výrobu trolejbusů a tramvají, a za usilovnou snahu projevenou odpovědnými jednotkami v dodávkách trolejbusových pneumatik, skla, všech druhů součástí a materiálů pro dokončení interiérů.

 

 

Toho večera vážený soudruh nejvyšší vůdce osobně vedl zkušební provoz nového typu tramvaje a trolejbusu. Poznamenal, že si povšiml zlepšení interiéru a vyšší kvality a kulturní úrovně vzhledu a že se úroveň hluku a vibrací snížila oproti jeho minulé jízdě trolejbusem, a že všechny indexy technických specifikací jsou normální. Dodal, že bude úžasné vidět v ulicích tramvaje a trolejbusy vyrobené vlastníma rukama a že lid bude velmi potěšen.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že záměrem naší strany je sklízet i hvězdy z nebe, pokud si to lid bude přát, a že ho tížilo u srdce, když vídal staré dopravní prostředky způsobující lidem nepříjemnosti a rostoucí počet vozů taxislužby v ulicích, když nebyl dodržován vznešený záměr velkých vůdců, kteří pracovali srdcem a duší pro řešení veřejné dopravy hlavního města. Konstatoval s potěšením, že nyní vidí jasné vyhlídky a je spokojen.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil očekávání a přesvědčení, že dělnická třída Pchjongjangského trolejbusového závodu a Autobusových opraven splní svou povinnost v úsilí o uskutečnění nových bojových úkolů stanovených stranou.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp